Doklady PDF

Řešení doplněk
Název Doklady PDF
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Slouží pro převedení vydaných dokladů a zakázek do formátu PDF a jejich automatické odesílání přílohou e-mailu.

Doplněk se spustí po zadání nastavené zkratky nad vybraným dokladem nebo zakázkou.

 

Doklady PDF 1   Doklady PDF 2

 

Nabídne možnost výběru správného tiskového formuláře. Poté doklad ve formátu PDF (podle nastavení) otevře k nahlédnutí nebo rovnou jen přiloží k e-mailu. Do adresy se automaticky vloží e-mail z karty Obecné v adresáři Varia a do předmětu číslo dokladu. PDF doklad se zároveň automaticky uloží do nastavené složky dokumentů.