Evidence docházky

Řešení modul
Název Evidence docházky
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

Modul slouží k plánování času pracovníků. Obsahuje dvě agendy: Pracovníci a Evidence docházky.
Po přihlášení vidí pracovník svoje záznamy, tedy různé předem definované akce (dovolená, propustka, nemoc apod.). Může zadat nový požadavek, např. k dovolené zadává hodinu a datum zahájení a ukončení akce. Může také vyplnit zprávu pro vedoucího. Požadavek se ukládá do agendy a zároveň odesílá na e-mail vedoucího. Pokud se přihlásí vedoucí, uvidí nejen své záznamy, ale i záznamy jemu podřízených pracovníků. Požadavky pracovníků může vedoucí schválit nebo odmítnout. Opět se odešle e-mail danému pracovníkovi včetně případného komentáře vedoucího.

Pro lepší orientaci je k dispozici mapa času pracovníků, kde jsou v kalendářním zobrazení vidět všechny akce. Lze je otevírat, případně schvalovat. Mapa je dostupná i pracovníkovi. Ten však vidí pouze svůj kalendář. Modul také upozorňuje na kolizi akce pracovníka a jeho zástupce. Specifickou funkcí je pracovní cesta, kde se navíc může vyplnit její účel, cíl apod.

Modul obsahuje průvodce pro zjištění, jakou akci má vybraný pracovník plánovánu v určitém časovém úseku. Pokud by pracovník měl např. dovolenou, zobrazí se navíc i kontaktní údaje zastupujícího pracovníka.
Speciálním oprávněním pro vstup do modulu je Administrátor, který vidí všechny pracovníky a může hromadně naplánovat firemní akce.
Modul umožňuje import pracovníků z Mezd. Lze samozřejmě vytvářet i pracovníky další, např. pracující na živnostenský list. Pro kontrolu dovolené oproti mzdám slouží dodávaná sestava.