Evidence obalů dle zákona o obalech

Řešení doplněk
Název Obaly
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Slouží k evidenci obalů a k usnadnění dodržování zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.

 

  • eviduje druhy a hmotnost jednotlivých částí obalu u každé položky v katalogu
  • umožňuje hromadnou úpravu položek obalů funkcemi kopírovat, aktualizovat a synchronizovat
  • tiskne sestavu Přehled obalů a čtvrtletní pravidelné výkazy pro zasílání do společnosti Eko-kom

Po spuštění doplňku se zobrazí datový list podobný tabulce agendy Katalog. S tím rozdílem, že zobrazuje navíc pole s informací o počtu obalů definovaných k produktu. Po otevření dialogu umožňuje přímé zadávání jednotlivých druhů obalů a jejich hmotností (v gramech, kilogramech nebo v tunách).

 

Obaly 1

 

Druhy obalů jsou vybírány z předdefinovaného seznamu.

 

Další možností pro zadávání definic obalů a jejich hmotnosti je dialog, který rozšiřuje schopnosti tabulky agendy o funkce kopírovat, aktualizovat a synchronizovat.

 

Obaly 2

 

Pro celkový přehled definovaných obalů slouží sestava Přehled obalů.

Pro tisk výkazů slouží tiskový formulář Obaly – čtvrtletní výkaz.

 

Obaly 3

 

Výkazy jsou vhodné k odesílání poštou či na faxové číslo společnosti Eko-kom.