INVOIIS

 

Řešení samostatná aplikace
Název INVOIIS
Status standardní řešení
Výrobce Acomware, s.r.o.
CodeBerry, s.r.o.

 

Aplikace Invoiis slouží ke schvalování došlých faktur v elektronické podobě. Řeší tak v mnoha společnostech ještě obvyklé předávání papírových originálů od jednoho schvalovatele k druhému a eliminuje riziko ztráty dokladu, provedení nesprávného kroku, prodlení s úhradou a další.

 

Přínosy workflow systému Invoiis

 

  • prevence ztráty dokladu
  • snadné vyhledávání, sdílení faktur
  • dostupnost náhledu ve webovém prohlížeči
  • zrychlení zadávání údajů do počítače
  • řízení procesu vyřízení faktury
  • zkrácení času potřebného na schválení dokladu k proplacení
  • upozornění na prostoje při vyřizování faktur
  • přenos informací z Varia (dodavatel, objednávka) do systému a zpět (zápis přijaté faktury)
  • multilicence (stejná cena bez ohledu na počet uživatelů) 

 

INVOIIS - řešení pro schvalování a oběh faktur

 

Funkce systému

Faktury se digitalizují pomocí scanneru (originály se mohou okamžitě uložit), protože uživatelé dále pracují pouze s digitální kopií. Informace k dokladu se zadávají ručně nebo se načtou z Varia.

Zpracování a schvalování faktur probíhá podle předem nastavených procesů, které určují posloupnost úkolů a zodpovědnost jednotlivých uživatelů za jejich plnění. Své úkoly sledují uživatelé ihned po přihlášení, nastavit lze i jejich automatické zasílání e-mailem.

Vedle standardních schvalovacích kroků lze zahrnout i úkoly pro sklad, externí účetní apod.
Systém může hlídat a automaticky upozorňovat na neřešené doklady s blížící se nebo prošlou splatností.