Kompenzace

 

Řešení doplněk
Název Kompenzace
Status obecné řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Po klepnutí na tlačítko Nový se zobrazí dialog pro návrh kompenzace. Po výběru firmy se pomocí tlačítka Načíst vloží do tabulek Pohledávek a Závazků všechny neuhrazené doklady klienta.

 

Návrh kompenzací

 

Pro výběr konkrétního dokladu je třeba zaškrtnout pole Započíst. Částky takto označených dokladů se zobrazují v dolní části dialogu v polích Pohledávky a Závazky. V poli Saldo se zobrazuje konečná částka k úhradě (černá čísla – zaplatí odběratel, červená čísla – zbývající část zaplatí naše firma).

 

Návrh kompenzací

 

Na základě návrhu se vytvoří tiskový výstup Návrh zápočtu vzájemných závazků a pohledávek,

který lze odeslat k odsouhlasení firmě, se kterou chcete vytvořit vzájemný zápočet.

Po odsouhlasení doplněk umožní na daný zápočet vystavit interní doklad na zúčtování, nebo ještě před vystavením dokladu upravit návrh kompenzace podle vyjádření druhé strany. Návrhy kompenzací jsou uchovány pro kontrolu.

 

Interní doklad

 

Cena licence je jednotná pro všechny kategorie 3 000,- Kč.