Odpis pohledávek

Řešení modul
Název Odpis pohledávek
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Pro uživatele Varia, kteří účtují o opravných položkách k neuhrazeným pohledávkám, je určen modul Odpis pohledávek.

 

Odpis pohledávek - agenda

Obrázek: Pohled na detaily dialogů Pohledávka a Nastavení (Předkontace, Definice) v tabulce agendy Odpis pohledávek.

 

Modul umožňuje načíst a vypočítat daňové opravné položky k zadanému dni. Výpočet vychází ze zákona o rezervách. Pomocí funkce na zaúčtování lze pak i vytvořit interní doklad s přednastavenými předkontacemi pro jednotlivé typy pohledávek.

 

Odpis pohledávek - detail záznamu

Obrázek: Detail dialogu Pohledávka.

 

Modul Odpis pohledávek rozlišuje a ošetřuje opravné položky malých (nevýznamných) pohledávek, tj. do 30 tisíc, nepromlčené pohledávky do 200 tisíc, pohledávky žalované a za firmou v konkurzu. Samozřejmostí je storno (vratka) opravné položky a její nový výpočet v aktuální výši, jestliže byla faktura v průběhu roku i jen částečně uhrazena.

Pro účetní je připraven i podklad pro výši účetní opravné položky.