Párování výpisu s platbami kartou

Řešení doplněk
Název Párování výpisu s platbami kartou
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Pokud se do Varia stáhne standardní funkcí bankovní výpis, platby kartou se nespárují s přijatými fakturami (obvykle platbu reprezentují), protože není znám variabilní symbol.

Tento doplněk se zobrazí přímo na bankovním výpise. Lze v něm vybrat knihu s přijatými fakturami a poté po stisku jediného tlačítka dojde ke spárování všech plateb kartou na výpise s příslušnými doklady v této vybrané knize.
Odpadá tak zdlouhavé dohledávání správných dokladů.