Plánování zakázek

 

Řešení modul
Název Plánování zakázek
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Aplikace slouží pro plánování různých akcí (zakázek) v čase pro různé zdroje. Lze tak graficky znázornit vytíženost zdrojů v čase. Na první pohled je vidět, kde je volné místo např. pro dalšího zákazníka. Nejedná se ale pouze o časový přehled. Se zobrazenými akcemi lze volně manipulovat pomocí myší. Aplikace tak umožňuje interaktivní řízení zdrojů, jejich vytíženosti. Informace se dají samozřejmě vyhodnocovat i zpětně.

Zdroj může být např. stroj, služební vůz, zaměstnanec nebo místnost. Zdroje lze přidávat a pojmenovávat, případně členit do skupin. Aplikace je variabilní. Díky tomu lze plánujete a posléze vyhodnocujete vytížení pracovní skupiny, či konkrétního pracovníka, zároveň např. obráběcího stroje apod. Stejně tak můžete jen rezervovat služební vůz nebo konferenční místnost.

Kalendář zobrazuje jednotlivé vybrané zdroje za vybrané dny. Dny lze vybírat myší i v nesouvislé řadě. Podporováno je zobrazení dne, kde lze nastavit měřítko časové osy (5, 6, 10, 15, 30, 60 minut), více dnů, týdne, měsíce, roku či časové osy. Do kalendáře se jednotlivé dostupné akce přetahují pomocí myši. Lze také zadat událost prostým vybráním časového úseku bez další návaznosti na konkrétní akci. Dále je možné s událostí opět pomocí myši hýbat, kopírovat ji, nebo měnit délku trvání.

 

Interaktivní zobrazení

Ve všech pohledech na kalendář (viz dále) lze události editovat, přesouvat myší nebo kopírovat. Graficky jsou události odlišeny barvami, které mohou být přiřazeny k různým definovatelným stavům, ve kterých se akce může nacházet (např. "není materiál", "nezačalo se",…). Okraje události naznačují "zaneprázdněnost".

Zobrazený text události lze sestavit z libovolných polí (a to včetně polí Altus Vario). Podobně je možné z libovolných polí sestavit informační bublinu, která se zobrazí po najetí myši nad událost.

Viditelné jsou vybrané zdroje vizuálně odlišené barvami. Můžete určit, kolik zdrojů bude viditelných na jedné obrazovce, ostatní zobrazíte pomocí posuvníku.

 

Vlastní pole

Nejste omezeni jen standardními poli (poznámky, časy, stavy,…), při implementaci můžete určit, jaká pole se budou zobrazovat, včetně typu (výběr ze seznamu, datum, text,…) a umístění na dialogu detailu události. Přes tato pole lze i vyhledávat a používat je v různých informačních zobrazeních. Aplikace se tak může přizpůsobit přesně vašim potřebám.

 

Zobrazení dne

"Klasický" pohled na kalendář přehledně ukazuje události vybraných zdrojů za vybrané dny. Nastavit lze měřítko (5 min – 60 min), viditelnost pracovního času, pořadí zdrojů,…

 

 Denní pohled

 

Zobrazení týdne

Pokud plánujete na delší časové úseky, nebo chcete mít celkový přehled, lze vybrat týden nebo týdny, pro které se pak zobrazí kalendář formou tabulky s jednotlivými událostmi.

 

Týdenní pohled

 

Kalendář můžete zobrazit seskupený podle zdrojů, kdy jsou zdroje ve sloupcích, nebo podle dnů, kdy jsou ve sloupcích naopak dny. Lze tím pohled zcela změnit a získat tak rychlý přehled o průběhu akcí, zakázek.

 

 Týdenní pohled

 

Zobrazení časové osy

Průběh akcí (zakázek) v různě dlouhých časových úsecích můžete znázornit pomocí časové osy. Pohled umožňuje bohaté nastavení časových intervalů od minut po roky, včetně určení viditelné šířky intervalu. Pomocí posuvníku plynule rolujete do minulosti i budoucnosti.

 

Časová osa

 

V případě dlouhodobých zakázek je možné zvolit zobrazení na týdny, měsíce, čtvrtletí či roky.

 

Časová  osa 

 

Detail události

Události  prohlížíte a editujete v detailu, kde jsou dostupná všechna data události, ale i data např. zakázek z IS Altus Vario.

Každá událost má svůj čas, popis, referenta, umístění, barvu stavu, která se v kalendáři vykresluje a další (uživatelská) pole. Můžete nastavit připomenutí události nebo její opakování. Detail události obsahuje i záložky Deník a Dokumenty provázané s Variem. Pro usnadnění práce je možno založit nový záznam do Deníku nebo Dokumentů tažením textu, např. z mailu myší na detail, nebo přetažením souboru, např. z Průzkumníka. Soubor se také na dotaz nahrává do sdílené složky dokumentů na serveru, takže je přístupný všem uživatelům.

 

Detail události

 

V detailu jsou i všechna uživatelská pole, která lze libovolně rozmístit, zarovnat a pojmenovat.

 

Detail události

 

Můžete určit i různé editory pro tato pole, jako datum…

 

Detail události

 

...nebo kalkulačku.

 

Detail události

 

Hledání

Hledat výskyt události v kalendáři realizujete pomocí jednoduchého dialogu, kdy se po zadání hledaného výrazu zobrazí seznam událostí, které vyhovují. Interně se prohledávají nejen standardní pole, ale i uživatelská pole a také záznamy v Deníku a Dokumentech.

 

Vyhledávací formulář

 

Nastavení

Aplikace má široké možnosti použití, proto lze nastavovat i různá pravidla fungování. Např. přidávat a nastavovat zdroje…

 

Nastavení zdrojů

 

... nebo měnit oprávnění k jednotlivým zdrojům, polím a činnostem.

 

Nastavení práv

 

Jak už bylo uvedeno výše, určit můžete i vlastní políčka. Mimo to je možné implementovat algoritmy, které se vykonají např. po "zaplánování" události.

 

Propojenost s IS Altus Vario

Dá se jednoduše plánovat čas k zakázkám a položkám zakázek evidovaných v informačním systému Altus Vario. Definovatelný dialog zobrazuje všechny zakázky, které se mají plánovat. Z tohoto dialogu zakázku přetáhnete myší do plochy kalendáře. Tím se zakázka zaplánuje, promítne do události, se kterou pak standardně pracujete.

 

Zakázky

 

Přímo z aplikace zakládáte a otevíráte zakázky ve Variu. Veškerá data jsou mezi Variem a Plánováním sdílena, a to včetně uživatelských polí, která se zobrazují přímo v okně zakázky formou doplňku. Data Plánování jsou také z Varia přístupná (např. pro sestavy). Aplikace používá MDB nebo MS SQL databázi.

 

Příklady použití

  • plánování času dílen
  • rozvržení práce zaměstnanců (např. řemeslníků)
  • vyhodnocování odpracovaného času (např. konzultantů)
  • rozvržení zakázek na jednotlivé stroje
  • ...atd.

 

Přívětivé uživatelské prostředí

 

Budoucí vývoj

TRIGIS - informační systémy, s.r.o. aplikaci nadále rozvíjí hlavně tak, aby vyhovovala požadavkům zákazníků z co nejširšího spektra oborů činnosti.