Platby přepravců

 

Řešení doplněk
Název Platby přepravců
Status standardní řešení
Výrobce Acomware, s.r.o.

 

Řešení je určeno pro společnosti, které zasílají svým klientům zboží na dobírku pomocí České pošty a přepravní společnosti PPL. Pracuje nad modulem Banka.

 

Funkce

Doplněk rozdělí příchozí hromadnou platbu od přepravce na jednotlivé faktury (dobírky) na základě textového souboru zaslaného přepravcem.

 

Popis

Transakce probíhá ve třech krocích. Každému z nich odpovídá podle zvoleného přepravce jedno tlačítko. Následující krok lze vykonat až po úplném dokončení předchozího.

Upozornění: Jednotlivé fáze je třeba provést na stejném počítači, resp. pod totožným uživatelem na Terminal serveru.

 

Krok 1 – Načtení dat

Klepnutím na tlačítko Načíst Pošta nebo Načíst PPL se otevře dialog pro výběr importovaného souboru zvoleného přepravce. Po potvrzení výběru je načten vybraný soubor. Doplněk zobrazí částku celkem a jednotlivé dobírky, ze kterých se částka skládá.

 

Platby přepravců

 

Krok 2 – Analýza dat

Po klepnutí na tlačítko Analyzovat se doplněk pokusí najít podle částek a variabilních symbolů odpovídající platby a neuhrazené faktury k jednotlivým dobírkám. Tento krok je hotov, když je určena příslušná platba a všechny uhrazené faktury (dobírky) k této platbě. Pokud nedojde k automatickému dohledání všech položek, je možné je vyhledat ručně.

 

Krok 3 – Zpracování

Klepnutím na tlačítko Zpracovat dojde ke zpracování připravených dat. Vlastní zpracování upraví bankovní výpis tak, že řádek s hromadnou platbou rozdělí na jednotlivé platby faktur. Tím funkce doplňku končí a pokračuje se v běžné práci s bankovním výpisem.

Pozor: pokud dojde ke změně formátu dat podporovaných přepravců, bude nutná úprava doplňku.