Pořizování dokladů

Řešení doplněk
Název Pořizování dokladů
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk slouží k hromadnému zadávání dokladů, obdobně jako funkce z modulu Účetnictví. Navíc však umožňuje zadat doklady v libovolném pořadí a do libovolných knih. Po ukončení zadávání (které může být libovolně přerušováno) se doklady seřadí podle data a zapíší do knih prvotních dokladů.

Doplněk je proto vhodný zejména pro převod účetnictví z "krabice od bot" do počítače.