Práce s autorskými poplatky

Řešení doplněk
Název Práce s autorskými poplatky
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Doplněk pro práci s autorskými poplatky funguje prakticky stejně jako doplněk Elektrozařízení. Data čerpá z databáze DWPR, ve které je uložena tabulka s jednotlivými skupinami poplatků. Struktura obsahuje pole pro kód skupiny, název skupiny, cenu bez DPH, sazbu DPH a předkontaci.

Kromě toho je rozšířen doplněk Parametry plus o pole "Autorský poplatek", které obsahuje přiřazenou skupinu poplatku.

Doplněk pro práci s autorskými poplatky je událostní. Při otevření detailu záznamu zakázky nebo faktury rozšíří formulář o tlačítko "Použít poplatek". Pořizování nových položek do zakázek nebo faktur bude stejné jako nyní. Poté, co budou pořízeny všechny položky zakázky nebo faktury, stiskne obsluha tlačítko "Použít poplatek". Doplněk vytvoří nové položky poplatku na konci dokladu, položky budou seskupeny dle skupin autorských poplatků a bude tak vyčíslena celková suma poplatků dané skupiny. Položky s poplatkem obsahují předkontaci, cenu a DPH sazbu dle nastavení příslušné skupiny. Poznámka položky zobrazí informace, že jde o autorský poplatek.

Pokud obsluha stiskne tlačítko "Použít poplatek", systém nejdříve prověří, zda se již nějaké položky s poplatkem v dokladu nevyskytují. Pokud se položky s poplatkem vyskytovat budou, nejdříve je odstraní a poté znovu skladové položky přepočítá a vytvoří nové položky s poplatkem. Toto se nebude týkat pouze skladových položek ve stavu OK.

To znamená, že k produktům, kde bude stav OK, systém nezaloží položky s autorským poplatkem. Položky autorského poplatku ve stavu OK nebude systém také odstraňovat.

  • Poté, co dojde k přepočtu položek, bude v poli zařazení na hlavičce faktury nebo zakázky vybrána kategorie "Uplatněný poplatek".
  • Pokud dojde po stisku tlačítka "Použít poplatek" k úpravě položek, systém kategorii "Uplatněný poplatek" automaticky odstraní.
  • Pokud faktura nebude obsahovat vyplněnou kategorii "Uplatněný poplatek", tlačítko na uplatnění poplatků zvýrazní text červeně.
  • Pokud bude faktura zahrnovat kategorii "Uplatněný poplatek", bude text tlačítka napsaný zeleně.

Do doplňku Dokončení obchodu je implementována kontrola, která neumožní dokončit zakázku nebo fakturu, jestliže nebude vyplněna kategorie "Uplatněný poplatek".