Reality

 

Řešení modul
Název Reality
Status standardní řešení
Výrobce VYDAS - software s.r.o.

 

Modul Reality je samostatná aplikace, která k obchodnímu systému Altus VARIO přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit, nebytových a bytových prostor.

Modul Reality je určen realitním kancelářím, správcům a vlastníkům komerčních i bytových objektů či obchodních center. Reality společně s obchodním systémem VARIO využijí i střední a větší bytová družstva.

Modul Reality vizuálně vychází z aplikačního prostředí systému Altus VARIO. K jeho jednotlivým agendám přidává další pole, která pro svou činnost potřebuje. Jednotlivé funkce jsou stále rozvíjeny a aktualizovány. Reality obsahuje vlastní agendy Adresáře, Vydaných a Přijatých dokladů. Kromě toho i vlastní agendy Správy budov, Předpisů plateb, Revize technických zařízení a měřidel, Přeúčtování a rozdělení nákladů, Vyúčtování záloh na služby, Evidenci obecných smluv a agendu Poptávek a nabídek (pozemky, budovy, byty, kanceláře, sklady, …).

 

Bezpečnost dat

Modul Reality používá stejná přihlašovací jména a hesla jako obchodní systém Altus VARIO. Pro ukládání svých dat využívá progresivní postrelační databázi Caché®. Pro tiskové sestavy jsou využívány MS Access 2003 a webové stránky.

 

Podmínky provozu

Na pracovní stanici je nutné mít instalovaný obchodní systém Altus VARIO a vlastnit licenci minimálně pro agendu Adresář a pochopitelně k modulu Reality. Doporučené požadavky na konfiguraci hardware jsou shodné s podmínkami pro Altus VARIO. Databázový systém Caché® je možné provozovat i na linuxových serverech.

 

Adresář

Agenda adresáře vychází ze stejnojmenné agendy obchodního systému Altus VARIO. Záznamy zadané v adresáři VARIO lze importovat do adresáře Realit a naopak. Záznamy adresáře Reality jsou rozšířeny o specifická pole, která modul využívá pro svou činnost.

 

Reality - Adresa

 

Z adresáře Realit je možné přímo přejít do adresáře systému Altus VARIO se zobrazením odpovídajícího záznamu. Při importu záznamů z adresáře Altus VARIO lze volit, z jaké knihy budou záznamy načteny a za jakých podmínek. Je možné importovat nové nebo pouze změněné záznamy s členěním dle kategorií.

 

Reality - Import Adresáře

 

Správa budov

Agenda správy budov je hlavní agendou celého modulu. Jsou evidovány jednotlivé budovy (komplexy, pozemky, areály, …) a v rámci těchto budov pak jednotlivé nebytové a bytové prostory. 
 

Reality - Správa budov

 

K budovám jsou evidovány základní identifikační a popisné údaje v předem daných polích. Další údaje jako podlaží, konstrukční prvky, odečtová měřidla, revize a propojené dokumenty jsou realizovány formou tabulek, které jsou vyplňovány podle potřeby.

 

Reality - Správa budov 2

 

Při zadávání konstrukčních prvků se vychází z předdefinovaného číselníku, který je možné uživatelsky rozšířit.

 

Reality - Konstrukční prvky objektu

 

Každý typ objektu (budovy, byty a nebytové prostory) má vlastní kategorie a položky konstrukčních prvků.

 

Reality - Konstrukční prvky objektu 2

 

Přímo na kartě budovy nebo prostoru či bytu je možné definovat jednotlivá technická zařízení pro kontrolu a hlídání termínů revizí.

 

Reality - Technické zařízení

 

Nebytové a bytové prostory 

V rámci jednotlivých budov se následně zadávají karty jednotlivých nebytových nebo bytových prostor.
 

Reality - karty jednotlivých nebytových nebo bytových prostor

 

Na kartě podkladů pro platby se zadávají údaje o nájemci, o smlouvě a podklady pro fakturaci a další údaje. Převážná většina informací je zadávána včetně jejich časové platnosti. To znamená, že modul Reality obsahuje a zobrazuje aktuální informace a nastavení, ale udržuje i informace o předchozích hodnotách.

Evidence smluv („Předpisy plateb“) obsahuje kromě základních informací i podklady pro vytvoření faktur. V rámci jedné smlouvy je možné generovat i více samostatných dokladů. Jednotlivé doklady mají vlastní definici položek, periodicitu fakturace a další údaje.
 

Reality - Předpis platby fakturace

 

Doklady je možné vytvářet v korunách nebo v cizí měně. Je možné položky dokladu zadat v cizí měně, ale výsledný doklad zobrazit v korunách či naopak.

Podklady pro fakturaci obsahují všechna pole jako vydané doklady v systému Altus VARIO. Navíc je možné v některých polích použít tzv. makro značky, které jsou při tvorbě dokladů nahrazeny skutečnými texty. Jde o značky popisující fakturované období a popis jednotky, které se fakturace týká.

 

Předpisy plateb

Agenda předpisů plateb obsahuje vytvořené doklady na základě podkladů pro fakturaci v evidenci smluv na kartách nebytových a bytových prostor. Vizuálně je agenda předpisů plateb podobná agendě Vydaných dokladů v systému Altus VARIO.
 
Pomocí průvodce novými předpisy se definují podmínky a pravidla pro vytvoření nových předpisů na základě výše zmiňované evidence smluv. Po vytvoření dokladů se nejdříve zobrazí soupis nových dokladů a provede se kontrola nových záznamů. Např. se kontroluje případná duplicita fakturace pro stejný objekt a období.

Vytvořené a uložené doklady je možné před jejich exportem do agendy vydaných dokladů zobrazit a případně upravit. Dialogové okno vydaného dokladu je obdobné jako v agendě vydaných dokladů systému Altus VARIO. Exportovaný záznam je sice také možné dodatečně změnit, ale pouze za podmínky, že doposud nebyl v systému Altus VARIO uhrazen.
 

Reality - Nájemné

 

Pokud je záznam již exportován do systému Altus VARIO, je možné z aktuálního záznamu předepsaných plateb modulu Reality otevřít odpovídající záznam v agendě vydaných dokladů systému Altus VARIO.

 

Více informací na http://www.vario.cz/moduly/reality-sprava-nemovitosti/