Rozšiřující údaje k položkám dokladů

Řešení doplněk
Název Bannery; Překlady; Zakázky Altus
Status řešení na zakázku
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Položky zakázek a faktur obsahují základní údaje. V různých oborech podnikání je často potřeba zaznamenat k fakturované položce také rozličné podrobnosti. Kromě evidenčních údajů (například rozměry, doba trvání od-do a podobně) mohou být také využity ke kalkulaci ceny nebo nákladů (odpracované hodiny).

Bannery
Doplněk je využíván pro sledování plnění zakázek na bannerové kampaně internetového portálu. Ke každé položce lze zadat doby a sekce bannerové kampaně a evidovat její splnění.

Překlady
Tento doplněk je v modulu zakázky využíván pro evidenci a kontrolu workflow jednotlivých překladů. Stejně jako data z Altus VARIO i data z těchto doplňků lze zobrazit na tiskových výstupech v libovolné podobě.

Zakázky Altus
Doplněk slouží pro evidenci hodin odpracovaných na zakázce. Doplněk eviduje referenta, datum a odpracovaný čas. Údaje se využívají pro zjištění nákladů na zakázku. Zajímavostí je zapisování hodin, které je vyřešeno nabídkou událostí kalendáře Outlook. Referenti si organizují svůj čas pomocí kalendáře Outlooku a výkaz práce vyplňovali podle něj. Proto vznikl doplněk pro Outlook, který postupně prochází jednotlivé události kalendáře a nabízí je k uložení do výkazu Varia. Do události kalendáře lze předepsat i číslo zakázky, čímž se vyplnění výkazu výrazně urychlí.