Schvalování dokladů

 

Řešení doplněk
Název Schvalování dokladů
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk slouží pro definici a schválení pracovního procesu. U vybraných dokladů umožňuje definovat schvalovací scénář (postup kdo, v jakém sledu a za jakých podmínek má daný dokument schválit).

Odpovědný administrátor určí kódy a akce procesu (neomezený počet), přiřadí určené osoby (které budou schvalovat), případně jejich zástupce. Nakonec akcím stanoví pořadí pro pokračování. Tím vytvoří schvalovací scénář.

Tlačítkem Odeslat se rozešlou odpovědným osobám na 1. stupni e-maily pro schválení dokladu s předmětem např.: "Schválit doklad PD-2007-0009".

 

Schvalování dokladu PD-2007-0009

 

 

Pracovník na první úrovni obdrží e-mail, přihlásí se do Varia a klávesovou zkratkou (Ctrl+D) si otevře dialog, kde uvidí všechny doklady s akcemi ke schválení. Zaškrtne políčko Schválit a klikne na tlačítko Odeslat. Jestliže byly schváleny všechny akce z první etapy, odešle se e-mail lidem na 2. stupni.

 

Schvalování dokladů - Schválit a Odeslat

 

Završení procesu (úplné schválení) signalizuje Stav dokladu příznakem Schváleno.

Doplněk je universálně vhodný nejen pro společnosti a firmy využívající strukturované procesy a přispívá k zavádění ISO standardů.