Servisní zakázky

 

Řešení modul
Název Servisní zakázky
Status obecné řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Modul pro evidenci a řešení servisu jednotlivých zařízení a zápůjček

Je určený pro společnosti zajišťující servis dodávaných zařízení a obsluhuje:

  • Evidenci servisovaných zařízení
  • Příjem zařízení do servisu – záruční i mimozáruční opravy
  • Evidenci času odpracovaného na zakázce
  • Výměny (náhrady) vadného zařízení
  • Zápůjčky
  • Tvorbu příslušných dokladů (faktury, pokladní doklady, výdejky aj.)

Skládá se z agend Zařízení a Servisní zakázky (do budoucna připravujeme rozšíření o další 2 agendy – Plánování a Servisní akce).

 

Agenda Zařízení

Eviduje jednotlivá, konkrétní zařízení, která jsou (nebo mohou být) přijata do opravy či zapůjčena. V agendě lze zařízení snadno dohledat dle zadaných identifikačních údajů, jako jsou například servisní nebo výrobní čísla, termíny nákupu i prodeje, záruční listy a jiné doklady vztahující se k položce.

 

Agenda Servisní zakázky

Slouží pro:

  • evidenci servisních zakázek, které mají vazbu na zákazníka
  • zařízení přijatých do servisu, nebo zapůjčených

Obsahuje přehled poskytnutého materiálu a prací v souvislosti se zakázkou.

 

 

Agenda Zařízení – nový záznam

Nové záznamy o zařízení lze pořizovat ručně, nebo využít propojenosti VARIA a nová zařízení přenést funkcí Přidat zařízení z dokladů, z přijaté faktury.

 

Agenda Zařízení – nový záznam

 

Agenda Servisní zakázky - nový záznam

 

Agenda Servisní zakázky - nový záznam

 

Přijetí zařízení do servisu

v rámci jedné servisní zakázky je možné evidovat jediné zařízení přijaté k opravě, ale neomezený počet zápůjček.

Řada polí v novém záznamu může být předdefinována pomocí šablony (výhoda u pravidelných zásahů). Další údaje se pak na doklad přenesou z agendy Zařízení. Pokud systém nenalezne zadané sériové číslo v agendě Zařízení, prohledá prvotní doklady a umožní zařízení z dokladu jednoduše přenést.

Ke každé zakázce lze evidovat informace o aktuálním stavu zařízení, materiál použitý na opravu i vykonanou práci. Dle nastavení lze položky na servisní zakázce snadno vyfakturovat přímo z modulu.

 

Servisní zakázky - detail

 

Výměna zařízení

pokud zařízení nelze opravit, je možné zakázku vyřešit výměnou produktu nebo vrácením prostředků.

 

Servisní zakázky - výměna vadného zařízení

 

Zápůjčky

dočasným řešením může být také zápůjčka jiného zařízení za servisovaný produkt. Zápůjčky jsou realizovány buď v souvislosti s opravou zařízení, nebo jako samostatná činnost společnosti.

Položky na kartu Zápůjčky je možné vkládat přímo nebo prostřednictvím dialogu Zápůjčka.

 

Servisní zakázky - zápůjčky

 

Fakturace

 

Servisní zakázky - vystavit doklady

 

Dle nastavení lze přímo z modulu vystavit Fakturu, Pokladní doklad nebo Skladovou výdejku.