Štítek katalog

Řešení doplněk
Název Štítek katalog
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk pro tisk štítků produktů ze všech agend modulu Sklad, Vydané doklady, Přijaté doklady a Zakázky.

 

Spuštění doplňku

Doplněk se spouští přes Nástroje | Doplňky v kterékoli agendě modulu Sklad a v agendách s doklady.

 

Načítání produktů

Pokud jsou produkty načítány z agendy Katalog, doplněk vždy načte číslo jedna jako výchozí počet štítků pro každý produkt.

Pokud jsou produkty načítány z agendy Sklad, doplněk dá na výběr, zda načíst množství štítků pro každý produkt podle množství na skladě daného produktu či nastavit množství štítku na jedna.

 

Načítání produktů z agendy Katalog a Sklad

 

Pokud jsou produkty načítány z agendy s doklady, doplněk dá na výběr, zda načíst produkty z aktuálního dokladu nebo ze všech vyfiltrovaných dokladů. Množství štítků pro každý produkt je dáno množstvím na položce.

Při načítání produktů z dokladů je možno vybrat i volbu, zda se mají k jednotlivým produktům načíst i sériová čísla. Pak je možno tisknout štítek za každé sériové číslo.

 

Načítání z agendy s doklady

 

Seznam načtených produktů

Po načtení produktů se zobrazí jejich seznam a uživatel má možnost tento seznam dodatečně upravit – u produktů lze opravit počet požadovaných štítků, případně jej z tisku úplně vyjmout.

 

Seznam načtených produktů

 

Tisk

Dialog zobrazuje seznam tiskových formulářů, které začínají slovem Štítek. Umožňuje uživateli zadat počet štítků, které se mají vynechat na první stránce během tisku.

 

TF pro tisk štítků 48,5 mm x 25,4 mm

 

Standardní součástí doplňku je TF pro tisk štítků 48,5 mm x 25,4 mm, který na label přenáší informace z pole Produkt, Popis, Katalogové číslo a Jednotka a cenu produktu.