Vario LIVE

 

Řešení internetová obchodní nadstavba (SQL verze)
Název Vario LIVE
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Obecné vlastnosti systému Vario LIVE

Internetová obchodní nadstavba Vario LIVE úzce spolupracuje s ekonomickým systémem Altus Vario. Pomocí internetového prohlížeče se velmi efektivně dostanete k firemním datům. Díky propracovanému systému oprávnění lze uživatelsky omezit přístup k informacím. Toho lze s výhodou využít pokud potřebujete poskytnout část informací svému obchodnímu partnerovi, případně přímo zákazníkovi.

Základní funkčnost systému umožňuje pracovat s daty na úrovni vyhledávání, editování a také pořizování nových záznamů. Členění jednotlivých agend odpovídá obdobnému rozložení v Altus Vario, proto se uživatel nemusí učit žádné nové funkce či postupy. Běžný uživatel je schopen se systémem pracovat během pár minut.

Hlavní důraz, při vývoji aplikace, byl kladen na jednoduchost a přehlednost ovládání, proto nikoho nepřekvapí, jak snadno se lze dostat k uloženým informacím.
 

 Aplikovaný filtr v adresáři (Pražské firmy referenta Kohoutové)

 

Při práci s tabulkou agendy lze používat rychlé vyhledávání, které funguje fulltextem, dále třídění záznamů a to i podle více sloupců zároveň.

Základní rozvržení sloupců si lze uložit do jednotlivých pohledů přesně tak, jak jste zvyklí v Altus Vario. Samozřejmostí je zobrazení či skrytí jednotlivých sloupců a definice jejich pořadí.

Ze základní tabulky agendy lze data jednoduchým postupem exportovat a tisknout. Při tisku lze využít exporty do PDF, CSV které jsou nativně podporovány.

Během práce s detailem záznamu si lze na základní obrazovce přehledným způsobem upravit bloky informací. Hned na první stránce může mít např. obchodník informaci o firmním obratu, výši dluhu apod. Asistentka zase naopak Deník událostí spolu s kontakty na jednotlivé osoby firmy.

Toto rozložení lze opět uložit k loginu a uživatel má svoje rozvržení dostupné z jakéhokoliv místa přihlášení.
 

Detail firmy z adresáře (uživatel si může libovolně definovat zobrazení úvodní stránky)

 

Pro detailní práci s osobami či Deníkem událostí jsou k dispozici příslušné karty (např. pro filtrování či přidávání nových záznamů). Stejně tak to platí pro kartu Doklady, Dokumenty a Úkoly. Úkoly je možné zadávat přímo ke každému záznamu (firmě či dokladu). Seznam Úkolů a jejich stav je zobrazen každému uživateli po přihlášení do systému.

Záznamy právě upravené nebo nově pořízené jsou ihned přeneseny do hlavní databáze Altus Vario. Nemůže tak nastat problém s dvojím přepsáním apod. jako u offline systémů.

Z detailu záznamu lze pomocí standardních tiskových formulářů data tisknout a exportovat. Obchodník na cestě tak může snadno zákazníkovi vytisknout například potvrzenou zakázku či fakturu.

Systém nyní obsahuje hotové agendy Adresář, Katalog, Vydané doklady a Zakázky. Připravuje se využití informací o skladové dostupnosti. Dále přibudou agendy Přijaté doklady a Pokladna.
 

Editace položek ve vydané faktuře

 

Systém pro externí uživatele – B2B portál
 

Přístup jednotlivých uživatelů je možné omezit právy. Uživateli můžete definovat práva tak, aby viděl např. pouze doklady určité firmy, což je zejména vhodné pro obchodní partnery. Mohou si sami zjistit cenu, skladovou dostupnost zboží a případně si produkt sami objednají vytvořením nové zakázky.

Jako alternativu pro vytváření zakázek je možné použít agendu Strom produktů, která přebírá definovaný strom z Varia. Uživatel se tak lépe orientuje v sortimentu. Vybrané produkty jsou průběžně ukládány do košíku a potvrzením objednávky se vytvoří zakázka do Varia.

 

Alternativní zobrazení katalogu formou Stromu produktů
 

Další možností je použití elektronického formátu objednávek, který bude definován např. v CSV nebo XML. Zákazník si tedy bude moci ze svého systému vyexportovat elektronickou objednávku, kterou pak jednoduše načte přes internetové rozhraní a založí zakázku.

 

Vložení více položek do dokladu (princip dialogu Katalog a sklad v Altus Vario)

 

Detail vydané faktury

 

Použité technologie

Použité prostředí: PHP, AJAX
Databáze: MySQL
Kompatibilní s prohlížeči: Internet Explorer, Firefox, Opera
Samozřejmostí je použití šifrované komunikace pomocí SSL certifikátu.
Online komunikace s databází IS Altus Vario je zajištěna pomocí technologie SOAP.
Pro provoz portálu Vario LIVE je nutné Altus Vario ve verzi SQL.
Dodavatel garantuje zajištění kompatibility s Altus Vario 12.