Vario Loader a Oprávnění skupin uživatelů

Řešení doplněk
Název Vario Loader a Oprávnění skupin uživatelů
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Tento samostatný program spouští Vario a při startu instaluje do Varia doplňky.
Jednotliví uživatelé se rozdělí do skupin. Skupinám se poté přiřadí doplňky, které mají pro dané uživatele a daný profil ve Variu běžet. Při spuštění Vario Loader odebere doplňky, které uživatel mít nemá, a naopak zaregistruje doplňky, které jsou potřeba. Pokud je doplněk označen jako povinný a nepovede se ho zaregistrovat, Vario bude spuštěno jen v omezeném režimu. Doplňky Vario Loader i aktualizuje, pokud zjistí, že se soubor na serveru liší od lokálního.

V praxi tedy můžete veškeré doplňky pro libovolný počet uživatelů spravovat z jednoho místa. Instalace a aktualizace na všech počítačích jsou zajištěny automaticky. Můžete mít i různé doplňky pro různé datové profily (tuto možnost ocení hlavně vývojáři pracující na testovacích i ostrých datech). Obdobně lze na stanicích aktualizovat jakýkoliv jiný soubor, nejen z Varia. Zajištěna je i aktualizace samotného Varia.

Do centrální databáze se zaznamenávají chyby, ke kterým může dojít (např. pokud se doplněk nepodaří zaregistrovat). Správce může na tyto chyby reagovat, i pokud uživatel nic neoznámí.

Vario Loader umí aktualizovat sám sebe a též Vario na Terminal Serveru, takže není nutné rozkopírovávat aplikační složku jednotlivým uživatelům. Popsané řešení je tedy funkční na Terminal serveru, na SQL serveru, ale i u zákazníků, kteří používají jinou databázi než SQL (MDB). Při spuštění umožňuje Vario Loader výběr modulu a pamatuje si poslední login pro každý profil.

Vario Loader umožňuje bezpečnější přihlášení na SQL server pomocí jendotného šifrovaného hesla. Uživatel se tak již nemůže připojit přímo na server k jakékoliv databázi přímo, přístup k datům má jen přes Vario spuštěné Loaderem. Ve Variu už se přístup uživatele k jednotlivým knihám řídí standardními právy systému.

Součástí rozhraní pro nastavení Vario Loaderu je i centrální správa oprávnění. Daným skupinám uživatelů lze nastavit oprávnění skupinám knih (z jedné agendy) nebo jednotlivým knihám. Veškeré nastavení je v jednom okně. Není tedy třeba přepínat různé moduly a agendy. Do Varia jsou potom tato oprávnění přetransformována jako klasická oprávnění systému. Původní nastavení je ale uloženo, takže např. nového uživatele stačí už jen přidat do skupiny a veškerá práva jsou mu přiřazena a promítnuta opět do Varia.