Změna předkontace, skladu a střediska položek

 

Řešení doplněk
Název Změna předkontace, skladu
a střediska položek
Status řešení na zakázku
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk se spouští na detailem dokladu a umožňuje u položek dokladu změnit předkontaci a/nebo sklad a/nebo středisko podle nastavení. Změna nebude možná u zaúčtovaného, uzamčeného nebo stornovaného dokladu. Změnu může provést pouze uživatel s oprávněními „úprava záznamu“ v knize dokladu. V případě opravy skladu navíc se změna neprovede u položky, která je ve stavu „OK“.