Reklamace

 

Řešení modul
Název Reklamace
Status řešení na zakázku
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Modul slouží k evidenci reklamací u prodejce, dohledání souvisejících dokladů o prodaném produktu a vyřízení reklamace.

 

Řešení je vhodné pro společnosti zabývající se prodejem IT a kancelářských doplňků, společnosti, které reklamace standardně evidují a ty, které řeší nesrovnalosti s klienty častěji.

 

Řešení reklamace je rozloženo do tří fází:

1. Příjem reklamace – modul pro každý reklamovaný produkt zakládá nový záznam identifikovaný vlastním číslem. Záznam eviduje prodejní doklady a sériová čísla, na základě kterých pak dohledá nákupní doklad, podle něhož lze produkt reklamovat u dodavatele. Dále eviduje veškeré nové doklady vzniklé v souvislosti s řešením reklamace.

2. Řešení reklamace – modul má několik funkcí pro řešení fakturace. Jsou to: vyřízení přímou výměnou za zboží bez vady, vrácení finančních prostředků odběrateli za nákup položky, nepřevzetí zboží k reklamaci nebo možnost dočasně oddálit výsledek reklamace kvůli konzultaci s dodavatelem.

3. Ukončení reklamace – v případě řešení reklamace s dodavatelem funkce umožní dohledání a spárování správných dokladů.

 

Příklady:

základní nastavení modulu definuje parametry pro příjem a výdej reklamovaných vadných produktů a příjem a výdej nových produktů namísto vadných. Nastavení umožní proces automatizovat.

 

Nastavení reklamací


Příjem reklamace

 

Příjem reklamace - nový záznam

 

Každý záznam má své jedinečné označení dle nastavení uživatele.

Údaje o klientovi, zboží i dokladech lze do záznamu snadno doplnit díky provázanosti s ostatními moduly systému.

 

Karta Položky

 

Na kartě Položky se evidují veškeré informace o vadném produktu (bílé řádky) i o novém, popřípadě opraveném, produktu (řádky žluté).

Ke každé položce je možné zobrazit její detail pro podrobnější popsání závady, příslušenství nebo souvisejících dokladů.

 

Detail reklamované položky

 

Řešení reklamace

 

Vyhodnocení reklamace

 

Pokud reklamaci vyhodnotíte okamžitě jako neoprávněnou – vyřešíte ji změnou stavu na položce na Vráceno.

Při nastavení stavu Přijmuto se dle nastavení automaticky vytvoří skladová příjemka, která produkt naskladní na sklad Zboží k reklamaci.

Stav Odesláno automaticky vystaví příjemku na sklad reklamací a zároveň výdejku dodavateli. Nabídne možnost reklamace pro stejného dodavatele sloučit do jednoho dokladu.

Stav Dobropisováno nabídne vytvoření dobropisu.


Dobropis

 

Párování dokladů

 

Dialog slouží k párování vyřešených reklamací došlých od dodavatele se souvisejícími reklamacemi, které mu byly zaslány k řešení.

 

Párování vyřešených reklamací