ASEPO (řízení výroby a TPV)

 

Řešení modul
Název ASEPO
Status již se nedodává, řešení je nahrazeno modulem Výroba
Výrobce Asepo SW, s.r.o.

 

ASEPO je špičkové řešení pro plánování a řízení výroby. Obsahuje plánování výroby, výrobní kalkulace, plánování spotřeby materiálu, kapacitní bilance, plánování pro simulaci a hodnocení situace v budoucích potřebách a zásobách, dílenské řízení, informační systém výroby pro analýzu a monitorování průběhu výrobního procesu, sledování stavu výrobních zakázek, naběhlých nákladů a dodržování termínů.

ASEPO je propojené s podnikovým software Altus Vario. Spolu s ním tvoří kompletní systém pro řízení výrobních firem.

Společnost Asepo SW, s.r.o., výrobce software ASEPO, se specializovala na vývoj a dodávky systémů pro automatizaci technické přípravy výroby, plánování a řízení výroby. Pracovníci byli v této oblasti velice zkušení, zabývali se touto problematikou již od roku 1969 ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky – VUSTE Praha a projekční kanceláři PIKAZ Praha.

V září 2003 se stala firma ASEPO SW, s.r.o. součástí podnikatelské skupiny CPE Group (tým více než 200 odborníků v oblasti IT). Tato skupina však již ukončila činnost a výroba ASEPO byla plně nahrazena standardním modulem. Více informací o něm naleznete v popisu modulu Výroba.