Evidence a Rezervace forem

Řešení doplněk
Název Evidence a Rezervace forem
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

Doplněk "Evidence a Rezervace forem" je určen pro nasazení ve výrobě, jako například opracování plastů (kovů, dřeva či jiných materiálů, …), ale i na zdánlivě odlišné nasazení (práce s chemikáliemi, ...). Případně také tam, kde je potřeba evidovat položky katalogu na více než jednu měrnou jednotku, při potřebě evidovat odpady a zbytky po výrobě, nebo tam, kde standardní možnosti modulu Sklad systému Altus Vario nepostačují (na potřebnou podrobnost evidence a práce s modulem).

Pro mnoho provozů, kde se systém Vario a jeho modul Sklad (případně i modul Zakázky) používá, jsou tyto doplňující vlastnosti důležité a mohou zlepšit funkcionalitu systému a tím znásobit jeho možnosti v oblasti skladového hospodářství. Ušetří čas i náklady, zlepší evidenci a přehled ve skladu a zvýší efektivitu využití materiálu potřebného pro výrobu a zpracování.

 

Základní funkce:

 

Evidence forem

Základní funkcí doplňku "Evidence forem" je zvýšení možností a vlastností modulu Sklad v systému Altus Vario. Rozšiřuje práci s položkami skladu (materiálem) o možnost evidovat je ve dvou měrných jednotkách (kusech a hmotnosti, objemu a hmotnosti, …) a zároveň umožňuje přesně evidovat tvary (formy) jednotlivých kusů stejné položky (zbytků materiálu, odpadu, polotovarů, …). Doplněk pracuje přímo s daty skladu bez nutnosti převodu a hlavně, je plně integrován do systému, takže uživatel nepozná, že se nejedná o základní funkci systému Vario. Doplněk přidává další vlastnosti do modulu Sklad, které nejsou standardně dostupné.

 

Rezervace forem

Další funkcí, kterou doplněk přidává do systému Altus Vario, je „Rezervace forem“, která přímo navazuje na funkci „Evidence forem“. Pomocí této funkce lze ve spojení s „Evidencí forem“ efektivněji plánovat výrobu ze zbytků a tím snížit náklady na nový materiál. Pro tyto potřeby rozšiřuje funkcionalitu modulu Zakázky přímou integrací do systému. Rezervace forem umožňuje referentovi zakázky vést seznam zbytkového materiálu (forem), které jsou nezbytné pro konkrétní zakázku, nebo její část. Materiál (formy), které jsou takhle evidovány, jsou na dobu určenou rezervací a ve vybraném množství "uzamčeny" pro použití na jiné zakázce a nepoužitelné jiným referentem (bez zásahu nadřízené osoby, která má oprávnění měnit rezervace podle priority zakázky). Funkce tedy předchází násobnému použití zbytkového materiálu (forem) a snížení produktivity výroby, zároveň umožňuje efektivně využít aktuální stav skladu vhodným použitím evidovaných zbytků materiálu z jiné zakázky.

 

Příklad nasazení:

Firma specializující se na zpracování plastových materiálů do polotovarů a konečných produktů pro své zákazníky má běžně v katalogu stovky prvotních materiálů v základních rozměrech (běžně obdélníkového a čtvercového tvaru), které nakupuje u výrobců a dodavatelů, nebo je získává na sklad od koncových zákazníků jen pro účely opracování bez dodávání materiálu z vlastních zdrojů. Tyto materiály je potřeba evidovat nejen v kusech, ale i hmotnosti pro zjednodušení a zpřesnění evidence (stejný tvar a rozměr, ale jiný materiál – tedy jiná hmotnost kusu).

Při zpracování materiálů vznikají polotovary a koncové produkty tisíců tvarů (forem), které ale pro zpracovatele nejsou "důležité", protože se jedná vždy jen o výrobu pro konkrétní "jednorázovou" zakázku. Zpracováním ale vzniká odpad, který už pro zpracovatele důležitý je. Buď ho musí vrátit nebo je na něm, jak s ním naloží (častější případ). Kromě likvidace je tu možnost jeho evidence a následného zpracování na jiné zakázce.

Díky doplňku "Evidence a Rezervace forem" lze pro konkrétní prvotní materiál evidovat i zbytky vzniklé jeho opracováním. Firma si takto ve zvláštním skladu navázaném na sklad prvotních materiálů eviduje tvary zbytků (forem), jejich rozměry a počty ke konkrétnímu typu materiálu ze standardního skladu. Díky tomu má přehled o materiálu, který není pro další zakázku nutné nakupovat, protože výsledný produkt lze zpracovat i z těchto zbytků po jiné zakázce. Při vytvoření zakázky si projektant ve Skladu forem najde formy (tvary), které dle jeho projektu vyhovují potřebám zakázky a vytvoří na ně k zakázce rezervaci. V případě, že pracuje na zakázkách více projektantů (referentů) a zakázce, která má větší prioritu, je potřeba přiřadit již jinde rezervované formy, může určený správce rezervací zrušit původní rezervaci a uvolnit tak rezervované formy.

Skladník na základě podkladů již jen vyhledá formy ve skladu (Evidence forem umožňuje i sledování umístění), vydá je obsluze stroje a ta dle projektu nastaví parametry stroje pro opracování „odpadkových forem“ na nový polotovar, či koncový produkt.

Z příkladu je patrné, že při správné evidenci, vhodném projektování a plánování výroby lze ušetřit náklady na materiál.