Přeskladnění materiálu

Řešení doplněk
Název Přeskladnění materiálu
Status Zakázkové řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Událostní doplněk slouží pro jednoduchou kompletaci výrobků z jednotlivých materiálů (přímo nad dokladem vydané faktury).

Po stisknutí tlačítka Vyskladnit, na položkách vydané faktury, doplněk kontroluje u každé dosud nevyskladněné položky, zda je v katalogu definován materiál. Pokud ano, dotáže se, zda má realizovat přeskladnění a vyskladnění vytvořených kompletů. Pokud tento krok uživatel nepotvrdí, dojde ke klasickému vyskladnění vydané faktury.

Jestliže uživatel odsouhlasí přeskladnění, provede se ještě před klasickým vyskladněním faktury přeskladnění – tedy vyskladnění materiálu položek (pouze u těch v katalogu definovaných) a naskladnění produktů – kompletů.

Před samotným přeskladněním se kontroluje potřebné množství materiálu na skladě. Uživateli je zobrazeno upozornění v případě jeho nedostatku ke kompletaci položky. Položka v takovém případě nebude vyskladněna.

Pro každé přeskladnění v rámci jedné položky faktury vznikne jeden pár skladových dokladů (výdejka – příjemka). Na vzniklou výdejku a příjemku bude zapsána kategorie přeskladnění. Do pole Údaj 2 příjemky zapíše doplněk číslo související výdejky a do Komentáře obou skladových dokladů text “Přeskladnění k dokladu číslo faktury“.

Při operaci "přeskladnění" se předpokládá dodržení shodné ceny výdeje materiálu s cenou přijatého kompletu. Tedy souhrn cen materiálu bude roven ceně kompletu. Celková cena výdejky bude rovna celkové ceně příjemky.