Výroba

Řešení modul
Název Výroba
Status implementované řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Modul zajistí přeměnu materiálu a služeb na výrobky a umožní rozebrat výrobky na jednotlivé materiály.

Je vhodný pro malé a střední firmy – pro výrobu hraček, oděvů, nábytku, součástek, PC sestav, reklamních předmětů apod.

 

  • výroba jednoduchou kompletací materiálu a služeb – na sklad nebo pro konkrétního odběratele
  • možnost překlopení standardní zakázky do Výroby
  • rezervace materiálu
  • zadání nového produktu do katalogu
  • automatické vyskladnění materiálu a naskladnění výrobku dle nastavených podmínek
  • automatické generování souvisejících dokladů
  • možnost objednávky materiálu přímo z výrobní zakázky
  • možnost demontáže výrobku
  • sledování nedokončené výroby nebo demontáže

Nastavení:

v nastavení Výroby uživatel nadefinuje, z jakého skladu se odebírá materiál, kam se naskladní hotové výrobky, jaké doklady a kam se v průběhu procesu vytvářejí, předkontace, ceníky a také, zda se mají vytvořené doklady zobrazit pro kontrolu, či nikoli.

 

Nastavení parametrů

 

Na katalogové kartě výrobku se definuje materiál, ze kterého je produkt složen.

 

Zobrazit materiál

 

Nová výrobní zakázka:

informace z katalogové karty se přenesou spolu s produktem na výrobní zakázku.

 

Detail - karta Obecné

 

Stisknutím tlačítka Doklad (vlevo dole) se obsah výroby zobrazí jako standardní zakázka, na kterou lze zadat jméno zákazníka a zakázku fakturovat. Tlačítkem Zahájit výrobu pak vstoupí materiál do výroby.

Modul automaticky vyskladní materiál ze skladu materiálu a zapíše číslo výdejky do sloupce doklad. Tlačítko Zahájit výrobu se změní na Ukončit výrobu.

Po ukončení výroby se naskladní hotový produkt na sklad výrobků a do sloupce skladový doklad v zakázce se vyplní číslo skladové příjemky.

 

Demontáž:

shodným způsobem lze hotové výrobky demontovat.

 

Demontáž

 

Objednávka materiálu:

pokud není pro výrobu skladem dostatečné množství materiálu, VARIO nedovolí proces výroby dokončit.

Dostupnost materiálu lze ověřit klepnutím na pravé tlačítko myši nad položkou. Stejným způsobem lze vyvolat funkci Objednání materiálu.

 

Přehled materiálu

 

Volbou Objednat se vystaví objednávka na chybějící množství materiálu. Pokud je u položky nastaven dodavatel, vytvoří se adresná objednávka. Pokud systém eviduje nedokončenou objednávku na stejného dodavatele, doplní se položky na otevřenou objednávku.

Stav výrobních zakázek i demontáže lze sledovat pomocí funkcí Nedokončená Výroba a Nedokončená demontáž.