Placení svátku náhradou – odměňování měsíční mzdou

Pokud v důsledku svátku ujde zaměstnanci mzda nebo její část (např. pohyblivá složka), náleží mu dle zákoníku práce § 115 odst. 3 náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Postup →

 • Nejdříve je třeba si vytvořit novou složku v dialogu Mzdové složky v agendě Mzdy.
 • Na obrázku 1 je použit název mzdové složky Svátek u měs.mzdy a typ složky Náhrada denní  (jelikož tato složka absence se nezapočítává mezi absence, pro které se krátí dovolená v případě, že je zameškáno 100 pracovních dnů nebo více).

Dialog Mzdová složka

Obrázek 1: Dialog Mzdová složka.

 

 • Typ složky je třeba nastavit dle obrázku 2, zejména nezapomeňte zrušit zatržení pole Pracovní dny.

Detail mzdové složky

Obrázek 2: Detail mzdové složky.

 

 • Ve vytvořené mzdě na kartě Měsíční složky zadejte složku Svátek u měs.mzdy a datum od-do:
  • vyplňte Platnost od i Likvidace od např. 1.4.2013 a Platnost do i Likvidace do 1.4.2013 (Pondělí velikonoční).
 • Automaticky se doplní pole Dny i Dny pracovní 1 a Hodiny a Hodiny pracovní 8,00 (samozřejmě dle zadaného úvazku),
  • a dále se automaticky dopočte výše hodinového průměrného výdělku do pole Základ,
  • a vypočte se výše náhrady, která se doplní do pole Částka (obr. 3).

Detail měsíční složky

Obrázek 3: Detail měsíční složky.

 

 • Po Výpočtu mzdy se mzdová složka Měsíční mzda (případně i jiné složky, které mají stanovenou výši na měsíc a mají se krátit pro neodpracovanou dobu) sníží o den svátku (obr. 4 až 6).
 • Mzdová složka Svátek u měs.mzdy se následně promítne do standardních tiskových formulářů, jako např. Výplatní lístek, Mzdový list apod.

Dialog Mzda, karta Měsíční složky

Obrázek 4: Dialog Mzda, karta Měsíční složky.

 

Dialog Mzda, karta Výsledné složky

Obrázek 5: Dialog Mzda, karta Výsledné složky.

 

Dialog Mzda, karta Časový fond

Obrázek 6: Dialog Mzda, karta Časový fond.

 

Související dokument