Adresář

V tabulce agendy Adresář je nyní možné přepínat zobrazení osob. K dispozici je standardní zobrazení všech osob (každá firma je zobrazena tolikrát, kolik má osob) a nové zobrazení, kde je každá firma zobrazena jen jednou (u každé firmy se zobrazí pouze první osoba).

Detail záznamu Firma

V detailu firmy je nové pole se seznamem Skupina firmy. Zde lze zadat "mateřskou firmu" skupiny firem. Například firmy, které mají společného vlastníka. Díky tomuto údaji bude možné sledovat například obraty zákazníků za celou skupinu.

Nové pole Obchodní rejstřík, které slouží pro zadání informace o zápisu v obchodním rejstříku. Je dostupné na stejném místě jako Adresa 2.

Zejména pro potřeby elektronické výměny dat (EDI, homebanking) jsou k dispozici nová pole: ISO země a Jazyk. Tato pole jsou sdružená s polem EAN země.

Karta obchodní

Pole údaje (Údaj 1 a Údaj 2) bylo rozšířeno o položky Počet 1 a Počet 2. Lze je použít pro zaznamenání celočíselných hodnot.

Karta Banky

Detail bankovního spojení je rozšířen o tyto údaje: IBAN, SWIFT, Adresa bankyISO země banky. Údaje jsou určeny pro zahraniční platby.

Karta Osoby

Pole rozšiřujících údajů (Údaj 1, 2) je rozšířeno o položku Internet, která slouží pro zadání www adresy osoby. Kromě tohoto údaje je struktura databáze osob rozšířena o pole Oslovení příjmení (příjmení v 5. pádu viz detail jména).

Karta doklady detailu záznamu

Filtrování seznamu

Seznam dokladů lze filtrovat podle libovolných kriterií.

Vystavení nového dokladu

V detailu záznamu Firma lze vystavovat nové doklady přímo z karty Doklady. Obdobně jako u seznamu Deník událostí, je pod seznamem dokladů tlačítko Nový. Pomocí něj lze vystavit nový doklad do zvolené knihy. Lidé pracující nejraději s modulem Adresář se díky tomu nemusejí přepínat do jiného modulu pokud chtějí vystavit nový doklad.

Oslovení osob pro korespondenci

V detailu jména osoby je rozšířeno oslovení o příjmení v 5. pádu. Díky tomu je možné používat v korespondenci správného oslovení (například: Vážený pane Nováku). 

Při zapsání nového jména do adresáře Vario doplní oslovení Vážený pane nebo Vážená paní a příjmení v 5. pádu. Algoritmus skloňování není (a nikdy nebude) stoprocentně spolehlivý, proto je vhodné - pokud používáte hromadnou korespondenci - zkontrolovat detail jména.

Hromadný e-mail

Funkce hromadný email nyní dovoluje zvolit zda se má, pro každého adresáta vygenerovat samostatný e-mail. Navíc lze e-mail vytvořit na základě exportu. Díky tomu lze generovat osobní dopisy (s oslovením nebo libovolnými daty Varia).