Sklad, katalog, skladové doklady, ceníky

Katalog

Strom produktů

V modulu Sklad lze nyní definovat stromovou strukturu pro zařazení produktů. Stromy produktů jsou používané zejména v internetových obchodech, které mohou tuto struktur převzít z Varia. Lze jí samozřejmě použít i pro přehledné rozdělení katalogu.

Stromové kategorie (nezaměňovat s "klasickými" kategoriemi z ostatních agend) se definují pomocí funkce menu Sklad / Strom produktů(nebo Katalog / Strom produktů). Nejdříve se nadefinuje stromová struktura pomocí "hierarchické tabulky" na kartě Definice kategorií. Poté se do tohoto stromu zařadí jednotlivé produkty (karta Zařazení produktů nebo karta Ostatní seznam Strom produktů). Jeden produkt může být zařazen do více kategorií současně.

Detail produktu

Karta Obecné

Údaje na této kartě byly nově uspořádány, tak aby související údaje tvořily skupiny. Nově je možné používat tyto údaje:

Čárový kód vlastní lze zobrazit přepnutím pole Čárový kód. Kromě těchto dvou čárových kódů lze otevřít dialogové oko pomocí, kterého lze zadat libovolný počet dalších čárových kódů (více variant stejného produktu).

Základní jednotka a Množství základní jednotky. Umožní u každého produktu zadat jaké množství základních jednotek obsahuje. Například 1 Ks obsahuje 0,75 Kg. Díky těmto údajům bude možné tisknout například cenovky s uvedenou cenou za základní jednotku.

Internet umožňuje zadat a otevřít internetovou stránku produktu.

Obrázek a Obrázek malý jsou pole pro zadání adresy obrázku. Obrázek lze otevřít přímo z karty produktu. Tato pole však slouží zejména pro vystavení katalogu na internetu nebo pro internetový obchod.

Nová karta Text

Na této kartě je k dispozici textové pole (neomezená velikost). Pole slouží pro podrobný popis produktu zejména pro použití v katalogu nebo internetovém obchodu. Text může být volitelně zapsán v HTML. V tom případě se přímo na kartě Text zobrazí náhled pomocí webového prohlížeče (IE). Díky tomu může mít uživatel vždy k dispozici například katalogový list včetně případných obrázků.

Text ve formátu HTML lze upravit buďto editací zdrojového kódu (v zobrazení text) nebo pomocí HTML editoru, který se otevře klepnutím na tlačítko Upravit.... HTML editor vyžaduje Internet Explorer verze 5.5 a vyšší.

Nová karta Ostatní

Na nové kartě Ostatní je seznam pomocí než lze zobrazit několik tabulek pro zadání dalších dat k produktu:

  • Prodejní ceníky: seznam prodejních ceníků a cen produktu (dříve karta Ceníky)
  • Nákupní ceníky: seznam nákupních ceníků a cen produktu  (dříve karta Ceníky)
  • Strom produktů: seznam stromových kategorií, do kterých je zařazen produkt. Pro přehledné zobrazení produktů jsou nyní k dispozici stromové kategorie používané v internetových obchodech.
  • Materiál: seznam materiálu a potřebných množství ( dříve karta Materiál)
  • Příslušenství: seznam produktů použitelných jako příslušenství (nalezne uplatnění zejména v internetových obchodech)
  • Alternativní produkty: seznam produktů, které lze použít jako náhradu
  • Nekompatibilní produkty: seznam produktů, které nelze kombinovat s tímto produktem

Karta Sklad

Na kartě Sklad je nové pole Výchozí sklad. Pokud zde uvedete název skladu vyplní se tento sklad vždy při vložení produktu do položky dokladu.

Skladové doklady

Párování přijatých faktur s příjemkami

Při vystavení skladového dokladu se do párovacího znaku položky dokladu (pole Variabilní symbol položky v prvotních dokladech) vloží číslo z faktury (pokladního dokladu). Díky tomu je možné sledovat v účetnictví saldo konta 131.

Součet skladových dokladů

U skladových dokladů se nyní používá pole Celkem na kartě součet dokladu.

Ceníky

Ceny s DPH

Ve vlastnostech ceníku lze zvolit zda jde o cenu bez nebo s DPH. Díky tomu lze definovat ceníky pro koncové zákazníky včetně DPH (například ceny 199,90).

Při vložení produktu na doklad, kde je zvolen ceník s DPH se vloží cena s DPH a cena bez DPH se dopočte (metodou "shora"). Pokud je zadána sleva nebo množství, vždy se nejprve spočítá celková cena s DPH a teprve z této částky ceny bez DPH a za jednotku.

V modulu Prodejna je v této souvislosti zrušena volba ceník včetně DPH. Prodejna bude totiž akceptovat nastavení ceníku stejně jako ostatní moduly Varia.

Alternativní jednotky

Kromě alternativního popisu produktu lze pomocí ceníku předefinovat nyní i označení jednotek. Díky tomu, je možné například použít ceník s popisem a jednotkami v cizím jazyce.

Zaokrouhlení při výpočtu ceníku

V dialogovém okně Ceník na kartě Kalkulace cen lze zadat zaokrouhlení vypočtené ceníkové ceny (například na celé koruny).

Slevy

Nový typ slevy pevná cena, slouží k zadání pevné prodejní ceny. Díky tomu lze používat akční ceny produktů formou slev.

Slevy lze nyní volitelně přiřadit jen ke konkrétním ceníkům nebo naopak zakázat pro konkrétní ceníky.
Poznámka: Toto omezení se vztahuje pouze na ceník zobrazený na kartě Obecné v dialogu doklad, nikoli na ceník jenž byl použit u konkrétní položky.

Katalog a sklad - přepracované okno pro výběr produktů

Přepracované dialogové okno pro vkládání produktů do dokladu, umožňuje použít pro výběr stromovou kategorii produktů. Výběr je opět možný jak z tabulky tak ze seznamu nebo čtečkou čárových kódů.

V tabulce je možné zobrazit produkty z katalogu, skladu a (nově) ceníku. Produkty v tabulce lze omezit výběrem kategorie ze stromu kategorií.

Produkty se nevkládají přímo do dokladu, ale do seznamu. V seznamu lze změnit množství, sklad a přepnout vložení produktu nebo materiálu. Teprve po potvrzení celého dialogu se produkty vloží do dokladu. 

Informace o množství produktu k dispozici

Okno pro informaci o množství bylo přepracováno. Nyní je tvořeno stromem se třemi úrovněmi. V první úrovni je zobrazen seznam skladů. U každého skladu je zobrazeno množství skladem.

V druhé úrovni je vidět množství podle stavu (Rezervováno, Vydává se, Fakturovat, ...) a množství k dispozici. Množství k dispozici nyní nově akceptuje i produkty ve stavu Fakturovat.

Ve třetí úrovni jsou zobrazeny doklady pod jednotlivými stavy. Lze se tak rychle zobrazit například doklady, které rezervují danou položku.

Množství materiálu

Nové informační okno zobrazuje stav materiálu k produktu a množství výrobků, které je možné z daného množství vyrobit. Informace se zobrazí tlačítkem Sklad? na kartě Ostatní detailu produktu (je-li zobrazen materiál) a v seznamu materiálu u položky dokladu.

Předkontace skladových položek

U skladových položek lze nyní definovat předkontaci (Nákup, Prodej, Materiál, Příjem a Výdej).  Pokud není předkontace u skladové položky definována, použije se jako dosud předkontace podle katalogu. Pokud je definována předkontace u skladové položky bude mít přednost před předkontací katalogu. Předkontace se nyní mění nejen po změně produktu ale také po změně skladu.

Nové předkontace příjem a výdej slouží k určení předkontace příjemek a výdejek, které se dosud daly předkontovat pouze pomocí šablon.

Při vystavení skladového dokladu z faktury nebo pokladního dokladu funkcí vyskladnit nebo zaskladnit se převezme předkontace z faktury pokud tato předkontace existuje také v knize skladového dokladu.