Zakázky

Evidence hodin na zakázkách

Nová funkce menu Zakázky / Hodiny k zakázce dovoluje zapisovat čas odpracovaný na zakázce. Záznam se dá přiřadit ke konkrétní položce zakázky.

Jsou evidovány tyto údaje:

  • Položka zakázky (volitelně)
  • Typ (nový číselník Typy prací)
  • Referent
  • Začátek
  • Konec
  • Celkový čas (zadaný textově je interně převeden na hodnotu Celkový čas min)
  • Poznámka  

Novinky v detailu dokladu:

Karta Obecné

Přepracovaná sekce Odběratel / Dodavatel

Nyní jsou k dispozici pole Adresa, Adresa sídlo, Adresa zboží doručit a Adresa 2. Navíc jsou zde pole Telefon a E-mail, která slouží zejména pro zapsání kontaktu pro podání avíza například o splnění zakázky.

Karta položky

Nový stav Vydat

Nový stav položky zakázky Vydat určuje položky, které se budou vydávat výdejkou. Nahrazuje stav Fakturovat pro výdej. Výdejky již nelze vystavit k zakázkám ve stavu Fakturovat, ale jen Vydat.

Tlačítko stavu

Tlačítko stavu bylo doplněno výběrem stavů. Díky tomu lze měnit hromadně libovolný stav. Například Rezervovat všechny položky na dokladu.

Klávesové zkratky

Na kartě obecné jsou nové klávesové zkratky pro přístup do hlavních skupin: Alt+F - Firma, Alt+B - Banka, Alt+V - Stav dokladu (skupina Doklad) a Alt+M - Měna

Na kartě položky: Alt+A - přepne na kartu položek Sklad, Alt+ú - přepne na kartu položek Účetnictví, Alt+T aktivuje tlačítko pro změnu stavu všech položek (Vyskladnit, Zaskladnit, Převést, Uhradit, Fakturovat, Objednat) a Alt+Z nová zkratka pro seznam Zobrazit (dříve Alt+T).

Načtení ceny produktu z dokladu

V okně pro výpočet slevy nebo výběru ceny v položce dokladu (otevře se klávesovou zkratkou Ctrl+MEZERNÍK v poli Cena za jednotku) je nové tlačítko pro nalistování použité ceny. Stejné tlačítko je v dialogu Produkt a sklad u pole ceny. Klepnutím na tlačítko se otevře seznam dokladů a jednotkových cen, které byly použity pro daný produkt. V případě prodeje se zobrazí ceny pro konkrétní firmu z nabídek, zakázek, faktur, zálohových faktur a pokladních příjmových dokladů. U nákupu se zobrazí ceny z přijatých faktur, přijatých záloh a pokladních výdajových dokladů bez ohledu na firmu.

Díky tomu lze při prodeji vybrat cenu z předchozího prodeje nebo z nabídky. Při nákupu lze použít seznam pro kontrolu nákupní ceny.