Zaokrouhlovací zbytek úhrad v cizí měně

U dokladů v cizí měně se může stát, že vlivem zaokrouhlování, nesouhlasí součet úhrad (přepočtený na Kč) s celkovou částkou dokladu (v Kč). V účetnictví se tento zbytek projeví jako rozdíl salda o 0,01 Kč.

V tomto vydání se pokouší funkce úhrady dokladu zjistit tento zaokrouhlovací rozdíl a promítnout jej do kursového rozdílu při poslední úhradě.

Příklad

Faktura na 935,26€ přepočtená kursem 31,695 na  29 643,07Kč:

 

Popis

Zaokrouhleno na celé haléře

Skutečnost (bez zaokrouhlení)

Úhrada 1

593,01

593,01345

Kursový rozdíl k úhradě 1

0,00

0,00000

Úhrada 2

29 210,08

29 210,08188

Kursový rozdíl k úhradě 2

-160,03

-160,02963

Celkem

29 643,06

29 643,06570

Doklad

29 643,07

29 643,06570

Rozdíl salda vlivem zaokrouhlení

0,01

0,00000

 

Jak je vidět ve sloupci skutečnost součet kursových rozdílů a úhrad souhlasí přesně s částkou dokladu. Při zaokrouhlení těchto částek na celé haléře se však v součtu projeví rozdíl 0,01 Kč. Toto vydání Varia bude tento rozdíl eliminovat úpravou kursového rozdílu -160,03 Kč na -160,02 Kč.