Kontrola částek na konto skladu

vydání: 20050623 - verze: 11

Průvodce kontrolou deníku obsahuje novou kontrolu, pomocí níž lze zjistit rozdíly mezi částkami prvotních skladových dokladů a účetním deníkem. Kontrola spočítá částky příjmu a výdeje ze skladových dokladů a porovná je s částkami zaúčtovanými na konto skladu v účetním deníku. Předpokladem správné funkce je, že v možnostech knihy skladu je určeno konto skladu.

Funkce se hodí hlavně pro zjištění změn skladové ceny na zaúčtovaných výdejkách po použití opravy ceny na příjemce.