Doklady k úhradě a více typů dokladů

vydání: 20050711 - verze: 11

Pokud máte v knize pokladny nebo banky definováno více dokladů stejného typu a vystavíte nový doklad úhrady pomocí dialogového okna Doklady k úhradě, bude vystaven doklad správného typu, ale název dokladu nemusí být shodný se zvoleným. Tento problém je odstraněn od tohoto vydání.