Mzdy - Hromadný sběr dat pro nemocenské pojištění - rozšíření

vydání: 20050727 - verze: 11

Pro hromadný sběr dat nemocenského pojištění jsou definovány formáty pro elektronické podání a export do MS Excel, které stanovila ČSSZ. Tyto formáty neumožňují odeslat data zaměstnance, který má více nositelů pojištění v cizině. Údaje o těchto zaměstnancích je nutné odevzdat v papírové podobě.

Nové vydání TF Nemocenské pojištění umožňuje evidenci všech cizozemských pojištění s možností uložení těchto údajů do Varia a tisk těchto údajů pro předání na sociální správu.

Pokud je nutné evidovat více než jednoho cizozemského nositele pojištění, je možné po načtení dat a klepnutí na tlačítko Zobrazit otevřít dialog Nemocenské pojištění a další pojištění v něm zadat. V zobrazené tabulce vytvořte další záznam se stejnými identifikačními údaji v poli Pracovník a Pracovní poměr. Do pole Pořadí pojištění zadejte pořadové číslo cizozemského pojištění. Při načtení dat je vytvořen záznam s pořadovým číslem 1, další přidávaný záznam tzn. druhý pojistitel tedy bude mít v poli Pořadí pojištění 2 atd. Vyplnit je nutné pouze pole Pracovnik, Pracovní poměr, Pořadí pojištění a skupinu údajů Cizozemské pojištění. Po doplnění údajů je možné využít funkce pro Export do Varia.

Dalším rozšířením TF je možnost tisku přehledu údajů pro hromadný sběr dat s průvodním dopisem pro OSSZ (PSSZ).