Hromadný přepočet odpisů

vydání: 20050801 - verze: 11

Menu agendy Evidence majetku přibyly dvě nové položky Přepočítat daňové odpisy... a Přepočítat účetní odpisy.... Příkazy spustí přepočet odpisů nad všemi položkami majetku, které jsou zobrazeny v tabulce agendy (například vybrané filtrem). Přepočet je totožný s přepočtem vyvolaným klepnutím na tlačítko Přepočítat na kartě Daňové odpisy / Účetní odpisy v okně detailu majetku. Jediný rozdíl je v tom, že funkcí z menu lze naráz vyvolat přepočet více majetků. Tuto funkci využijete například při změně odpisových sazeb, po nichž budete chtít přepočítat odpisové plány všech (nebo vybraných) položek.