Kopírování slev

vydání: 20051115 - verze: 11

V modulu Sklad, v dialogovém okně Ceníky a slevy, na kartě Slevy přibylo tlačítko Kopírovat.... Pomocí něj lze slevu vybranou v seznamu zkopírovat do nové slevy.