Mzdy - Doplněk Účtování na střediska

vydání: 20051201 - verze: 11

Doplněk Účtování na střediska umožňuje rozúčtovat hrubé mzdy a složky sociálního a zdravotního pojištění podle středisek (zakázek) zadaných do mzdových složek vstupujících do hrubé mzdy. Funkce doplňku Účtování na střediska nahrazuje funkci Mzdy|Zaúčtování mezd. Rozdíly proti standardní funkci zaúčtování mezd jsou následující:

  • Automaticky se účtují složky vstupující do hrubé mzdy, SP a ZP zaměstnavatele, tzn. není nutné nastavovat Účtovat u složek hrubé mzdy, SP a ZP zaměstnavatele
  • Složka Hrubá mzda se nenastavuje k účtování. Předkontace složek hrubé mzdy se zadává v horní části dialogu, kam se přebírá ze složky Hrubá mzda. Pokud má předkontaci nastavena některá ze složek vstupujících do hrubé mzdy, má tato předkontace složky přednost.
  • Na střediska (volitelně i zakázky) se automaticky rozúčtují složky hrubé mzdy, SP a ZP zaměstnavatele v poměru podle středisek (zakázek) zadaných do složek vstupujících do hrubé mzdy, tzn. není nutné nastavovat Na střediska u složek SP a ZP zaměstnavatele. U složek hrubé mzdy je vhodné Na střediska nastavit, aby bylo možné střediska do složek zadat.
  • Střediska a zakázky pro účtování hrubé mzdy, SP a ZP se přebírají ze složek vstupujících do hrubé mzdy. Pokud středisko ve složkách není zadáno, použije se středisko zadané v pracovním poměru v době účtování.
  • Pokud se k účtování na střediska a zakázky označí složky daňové (Zúčtování daně (resp. Záloha na daň, Sleva na dani, Daňový bonus, Roční zúčtování), Srážková daň nebo Pojištění odpovědnosti), použije se středisko (zakázka) zadané v pracovním poměru v době účtování.
  • Pro ostatní mzdové složky (srážky, stravenky apod.) označené k účtování na střediska (zakázky) se použije středisko (zakázka) dané mzdové složky. Pokud není zadané, použije se středisko (zakázka) zadané v pracovním poměru v době účtování.

Doplněk je vhodný pro rozúčtování hodinových mezd zaměstnanců pracujících v rámci jednoho měsíce pro různá střediska nebo zakázky a je nutné mzdové náklady takto rozúčtovat. Pro obdobné rozúčtování měsíčních mezd bude doplněk rozšířen později.