Bonus při včasné úhradě Maintenance

Jako poděkování za včasné zaplacení zálohové faktury za Maintenance 2019 v termínu, tj. do 15.12.2018, můžete využít akci 

BONUS 50 % na hromadné školení Altus Vario.             

Akce BONUS 50 % na hromadné školení Altus Vario

Při účasti na hromadném školení pořádaném v Altus software od 16.12.2018 do 28.2.2019 získáváte slevu 50 % na toto školení. Platí jak pro účast více osob z jedné společnosti na školení, tak i pro účast na různých školeních. 

Přehled aktuálně plánovaných školení a možnost přihlášení.

Pro uplatnění slevy prosíme uveďte do pole Poznámka v přihlašovacím formuláři: „BONUS Maintenance”. Tato sleva se NEVZTAHUJE na on-line školení.