Bonus při včasné úhradě Maintenance

Jako poděkování za včasné zaplacení zálohové faktury za Maintenance 2018 v termínu, tj. do 15. 12. 2017, můžete využít akci 

1+1 ZDARMA na hromadné školení Altus Vario.             

Akce 1+1 ZDARMA na hromadné školení Altus Vario

Při účasti na hromadném školení pořádaném v Altus software od 15. 12. 2017 do 28. 2. 2018 získáváte účast na dalším školení ZDARMA. Platí jak pro účast více osob z jedné společnosti na školení, tak i pro účast na různých školeních. 

Přehled aktuálně plánovaných školení a možnost přihlášení.

Pro uplatnění slevy prosíme uveďte do pole Poznámka v přihlašovacím formuláři: „1+1 ZDARMA”. Tato sleva se NEVZTAHUJE na on-line školení.