Účetnictví

Časové rozlišení
11:17
Časové rozlišení s doplňkem
8:09
Časový posun DPH
12:47
Inventura majetku
25:46
Kurzové vyrovnání k rozvahovému dni
27:40
Nastavení a změny v předkontacích
11:03
Nastavení otevřených období
10:32
Nastavení účtového rozvrhu
13:46
Přiznání k DPH DAP OSS režim dovoz
10:13
Režim One Stop Shop (OSS) - Tiskový formulář pro EU
7:21
Režim přenesené daňové povinnosti
15:16
Vytvoření testovacího prostředí
7:07