Obecné agendy

Alternativní produkty v agendě Katalog

V tomto videu vám vysvětlíme, k čemu slouží alternativní produkty. Vysvětlíme vám, jak si produkty nastavit jako alternativní. Ukážeme vám, jak si můžete alternativní produkty mezi sebou měnit na dokladu. A povíme vám, kdy se toto nastavení může hodit v praxi.

Automatické doplnění osoby na doklad

V tomto videu vás naučíme, jak postupovat, když si chcete nastavit, aby se na dokladu automaticky vyplnila osoba včetně jejích kontaktních údajů. Vysvětlíme vám, jak si správně nastavit osoby pro každou firmu v adresáři a ukážeme vám, jak se toto nastavení projevuje na konkrétním dokladu.

Balení a Používat více jednotek

V tomto videu vám vysvětlíme, co jsou to Množstevní skupiny balení a Používání více jednotek. Povíme vám, k čemu slouží a jak se od sebe liší. Názorně vám předvedeme, jak si je v katalogu nastavíte a pro Balení vám navíc ukážeme, jak můžete na skladě produkty jednoduše rozbalovat a zabalovat.

Ceníky a jejich využití v praxi

V tomto videu vám představíme ceníky. Povíme vám, jaký je jejich princip a jak fungují. Názorně vám předvedeme jednoduché nastavení ceníku. Vysvětlíme vám, co je to Kategorie cen. A nakonec vám ukážeme, jak se ceny z ceníku projevují na dokladu.

Dodací místa

V tomto videu vám detailně vysvětlíme, jak funguje adresa Zboží doručit. Také vám povíme něco o pobočkách a o tom, jak se jejich adresa Zboží doručit projevuje na dokladu. Dále vám ukážeme, jak si v adresáři do firmy přidat další dodací místa v rámci partnerských firem a zároveň vám předvedeme, jak si na dokladu tato dodací místa vybrat.

Hromadná změna hodnot v polích

V tomto videu vám ukážeme, jak si usnadnit práci, pokud chcete ve Variu hromadně měnit hodnoty v polích. Některé agendy totiž umožňují úpravu dat přímo v zobrazení, a právě úpravou v těchto agendách vás provedeme. Předvedeme vám, jak povolit úpravy v tabulce agendy. A povíme vám, jak využít funkci Najít a nahradit.

Kontrola a odstranění duplicit

V tomto videu vás provedeme funkcí vyhledávání a odstraňování duplicit v agendě Adresář. Vysvětlíme vám, jak si duplicitní kontakty najít a v návaznosti na to je odstranit. Kromě toho vám také ukážeme, jak si převést záznamy z odstraňované položky na jinou.

Kontrola spolehlivosti plátce

Od roku 2013 existuje registr spolehlivosti plátců a pokud přijímáme fakturu do systému, máme povinnost ověřit si, zda je dotyčná firma spolehlivým či nespolehlivým plátcem. V tomto videu vám ukážeme, jak ve Variu spolehlivost plátce ověřit. Vysvětlíme vám, jak si nastavit intervaly kontroly spolehlivosti a zobrazit historii stavů. A nakonec vám předvedeme kontrolu na dokladu a platebním příkazu.

Nastavení odesílání e-mailu

V tomto videu vás krok po kroku provedeme nastavením odesílání e-mailu. Ukážeme vám, kde toto nastavení najít a také vám detailně vysvětlíme způsob nastavení e-mailu prostřednictvím SMTP serveru. Nakonec vám předvedeme, jak si nastavit šablony e-mailu.

Obecné informace k cenotvorbě

V tomto videu vás seznámíme s tím, jakým způsobem jsou ve Variu tvořeny ceny produktů. Nejprve vám povíme něco o nastavení cenotvorby v možnostech Varia. Dále vám ukážeme, co jsou to obrátkové slevy a ceníky. Vysvětlíme vám rozdíl mezi ceníkem výchozím, počítaným a počítaným pro vybrané produkty. Řekneme si něco ke kategorii cen. A ukážeme vám, jak si nastavit ceník, kategorii cen nebo slevu pro konkrétní firmu v adresáři.

Objednací strategie - Na zakázku a Na objednávku

V tomto videu vám vysvětlíme, k čemu slouží objednací strategie, jak si ve Variu můžete zvolit objednací strategii pro produkt v katalogu i přímo na konkrétním skladu. Dále vám povíme něco o objednacích strategiích Na zakázku a Na objednávku. Vysvětlíme, v čem jsou si podobné a v čem se naopak liší. A nakonec vám ukážeme, jak se tyto dvě strategie projevují v průvodci objednáním.

Počítaný ceník

V tomto videu vás seznámíme s pojmem Počítaný ceník. Povíme vám o tom, kdy je praktické použít ceník tohoto typu. Dále s vámi projdeme celý proces jeho tvorby od založení po celkové nastavení. V rámci toho s vámi podrobně projdeme nastavení vzorečků pro počítání cen i samotný proces přepočítání.

Povolit úpravy v tabulce agendy

V tomto videu vám povíme, jak můžete data upravovat i jinak než jen přes detail záznamu, a to přímo v tabulce některých agend. Ukážeme vám, jak si ve vybraných agendách povolit úpravy přes nástroje agend. Názorně vám předvedeme, že se úpravy propisují do detailu záznamu. Také vám předvedeme nástroj Najít a nahradit, kterým můžete hromadně nacházet a upravovat data.

Rezervační fronta

V tomto videu vám vysvětlíme, co je to rezervační fronta a k čemu slouží. Ukážeme vám, jak ji otevřít, a to jak ze skladové karty produktu nebo přímo z konkrétního dokladu, jak s frontou pracovat a také jak v ní předbíhat. Předvedeme, jak se změní fronta po přidání dalších kusů zboží na sklad. A nakonec vám povíme, jak a kde si můžete nastavit oprávnění k práci s rezervační frontou.

Šarže a trvanlivosti

tomto videu vám vysvětlíme, co jsou to množstevní skupiny Šarže a Trvanlivosti. Povíme vám, k čemu slouží a jak se od sebe liší. Názorně vám předvedeme, jak si je v katalogu nastavit. Dále vám ukážeme, jak se toto nastavení projevuje při naskladňování produktů. A nakonec vám ukážeme, jak se množstevní skupiny projeví na skladě.

Tvorba akcí a jejich využití pro vytvoření workflow

V tomto videu vám představíme funkci Akce ve Variu. Akce slouží k usnadnění práce a automatizaci některých činností. Na konkrétním případu vám vysvětlíme, kde se akce nastavují a popíšeme vám, jak se jednotlivá nastavení projeví po spuštění akce. Nakonec vám názorně ukážeme fungování akcí v praxi.

Typy a využití obchodních dokladů

V tomto videu vám představíme, jaké typy obchodních dokladů ve Variu máme (na straně výdeje, tedy zakázku a nabídku). V agendě Zakázky vám ukážeme, jak si vytvořit novou nabídku, jak ji upravovat, zkopírovat jí do nové nabídky a jak z ní nakonec udělat zakázku.

Vlastní rozvržení na položkách dokladu

V tomto videu vám ukážeme, jak jednoduše vytvářet vlastní rozvržení na položkách dokladu. Také vám vysvětlíme, jak si můžete vlastní rozvržení uložit a nakonec samozřejmě, jak jej opět načíst.

Výdej zakázek přes modul Prodejna

V tomto videu vám ukážeme, jak jednoduše můžete skrze modul Prodejna vydávat připravené zakázky. Vysvětlíme vám, jakým způsobem spustit Průvodce vydáním zakázek, jak zakázku vydat a také jak si ověřit, že zakázka byla opravdu vydaná.

Výchozí ceník

V tomto videu vám řekneme něco o výchozím ceníku. Ukážeme vám, jak ho založit. Dopodrobna s vámi projdeme průvodce úpravy tohoto ceníku. Začneme definicí období, půjdeme přes načtení produktů i načtení cen a také vám vysvětlíme, jak funguje zaokrouhlování cen. A nakonec vám ukážeme, jak si porovnat ceny na kartě Marže.

Základy ceníků

V tomto videu vám přiblížíme tématiku ceníků. Popíšeme vám rozdíl mezi nákupními a prodejními ceníky. Založíme s vámi nový ceník, u kterého vám detailně vysvětlíme pojmy a jednotlivá nastavení na kartách Obecné, Ceník a Marže. Ukážeme vám, jak přidat do ceníku produkt a nakonec vyzkoušíme, jak se mění cena v zakázce v závislosti na nastavených podmínkách.

Změna ceny v prodejně

V tomto videu vám ukážeme několik způsobů, jak je ve Variu možné měnit cenu v agendě Prodejna. Vysvětlíme vám, jak Vario v agendě Prodejna získává cenu. Poté vám ukážeme, jak lze dát slevu na celý doklad. Následně vám předvedeme, jak slevu přiřadit na konkrétní položku anebo jak rovnou změnit cenu u konkrétní položky. Nakonec vám i vysvětlíme, jak se zachovat, jestliže Vario nedohledá cenu pro přidanou položku.

Zobrazení variant v tiskovém formuláři bez nutnosti jeho úpravy

V tomto videu vám ukážeme, jak docílit toho, aby se na tiskovém formuláři s produktem zobrazovala i varianta daného produktu. Povíme vám, jak změnit popis na katalogové kartě, aby se do něj propsala varianta a předvedeme vám, jak se změna popisu projevila na formuláři.