Vydané doklady

Novinky v detailu dokladu:

Karta Obecné

Přepracovaná sekce Odběratel / Dodavatel

Nyní jsou k dispozici pole Adresa, Adresa sídlo, Adresa zboží doručit a Adresa 2. Navíc jsou zde pole Telefon a E-mail, která slouží zejména pro zapsání kontaktu pro podání avíza například o splnění zakázky.

Po změně pole Datum se v případě, že je zadaná cizí měna, zkontroluje kurs měny k novému datu. Pokud se liší, může uživatel potvrdit načtení nového kursu. Vedle pole Kurs je nové tlačítko pro zobrazení kursovního lístku (zobrazí datum a kursy měny).

Do polí Kurs a Množství měny lze nyní zadat hodnotu 0. Zadaná částka nebude v tomto případě přepočtena do Kč/Měny (pokud to není nezbytné doporučuje se používat kurs 1).

Sekce Doklad

Samostatná pole Zaúčtováno, Neúčtovat a Stornováno byla nahrazena novým polem Stav dokladu. Stav dokladu umožňuje intuitivnějším způsobem stornovat a obnovit doklad. Navíc lze pomocí něj uzamykat doklady. Uzamčení dokladu má stejný dopad jako jeho zaúčtování. Díky tomu lze zabezpečit doklady proti změnám po jejich schválení dokud nebudou zaúčtovány.

Pole Stav dokladu je dostupné ve všech typech dokladu. Díky tom lze například stornovat zakázky což dříve nebylo možné.

Tlačítko stavu

Tlačítko stavu bylo doplněno výběrem stavů. Díky tomu lze měnit hromadně libovolný stav. Například Rezervovat všechny položky na dokladu.

Klávesové zkratky

Na kartě obecné jsou nové klávesové zkratky pro přístup do hlavních skupin: Alt+F - Firma, Alt+B - Banka, Alt+V - Stav dokladu (skupina Doklad) a Alt+M - Měna

Na kartě položky: Alt+A - přepne na kartu položek Sklad, Alt+ú - přepne na kartu položek Účetnictví, Alt+T aktivuje tlačítko pro změnu stavu všech položek (Vyskladnit, Zaskladnit, Převést, Uhradit, Fakturovat, Objednat) a Alt+Z nová zkratka pro seznam Zobrazit (dříve Alt+T).

Okno Platební kalendář nahrazeno oknem Více datumů

Dialogové okno Platební kalendář bylo nahrazeno oknem Více datumů. Pomocí okna více datumů lze zadat, kromě platebního kalendáře další hodnoty, které nejsou dostupné v dialogu doklad:

Datum účetního případu - pokud je datum účetního případu jiné než Datum nebo Datum zdanitelného pnění, lze  jej zadat zde.

Rok - doklady jsou nyní zařazovány do účetních let nikoli podle údaje Datum, ale podle samostatného pole Rok. Jeho hodnota je přiřazena při založení dokladu do knihy, do číselné řady konkrétního roku. Pokud je potřeba již vystavený doklad přesunout do jiného roku, lze to udělat zde.

Poznámka pro vývojáře: Platební kalendář je nyní interně uložen v tabulce Platebni_kalendar. Souvislost PK je odstraněna z tabulky Souvisejici_doklady.

Načtení ceny produktu z dokladu

V okně pro výpočet slevy nebo výběru ceny v položce dokladu (otevře se klávesovou zkratkou Ctrl+MEZERNÍK v poli Cena za jednotku) je nové tlačítko pro nalistování použité ceny. Stejné tlačítko je v dialogu Produkt a sklad u pole ceny. Klepnutím na tlačítko se otevře seznam dokladů a jednotkových cen, které byly použity pro daný produkt. V případě prodeje se zobrazí ceny pro konkrétní firmu z nabídek, zakázek, faktur, zálohových faktur a pokladních příjmových dokladů. U nákupu se zobrazí ceny z přijatých faktur, přijatých záloh a pokladních výdajových dokladů bez ohledu na firmu.

Díky tomu lze při prodeji vybrat cenu z předchozího prodeje nebo z nabídky. Při nákupu lze použít seznam pro kontrolu nákupní ceny.