Kursovní lístek

Používání modulu Kursovní lístek je nyní přehlednější a jednodušší díky sjednocení na používání kursu střed. Z dokladů a z účetního deníku je dostupný seznam kursů vybrané měny s uvedeným datem kursu.

Modul kursovní lístek umožňuje načítání kursů ČNB. Kursy lze načítat k zadanému dni příkazem menu Kursovní lístek / Načíst kursovní lístek ČNB.... Zajímavou možností je použití programu Kurzy.exe, který je součástí instalace Altus VARIO, k automatickému načítání pomocí naplánované úlohy.

Program Kurzy.exe pro načítání kursovního lístku ČNB

Pro načítání kursů ČNB z internetu slouží program Kurzy.exe. Tento program využívá Vario pro načítání kursů příkazem menu Kursovní lístek / Načíst kursovní lístek ČNB.... Lze jej také používat samostatně. Díky tomu můžete tento program spouštět jako naplánovanou úlohu - automaticky, například každý den v určenou hodinu.

Programu je potřeba předat několik parametrů. Předání se provádí prostřednictvím konfiguračního souboru. Konfigurační soubor umožňuje načíst kursy do kursovních lístků více firem, ale vždy načítá pouze kursy k aktuálnímu datu. Je tudíž vhodné jej použít při načítání pomocí naplánované úlohy.

Konfigurační soubor KurzyConfig.xml

Konfigurační soubor KurzyConfig.xml se umístí do složky, ve které se nachází program Kurzy.exe. Pokud nebudou programu předány parametry příkazového řádku, použije se nastavení uvedené v souboru KurzyConfig.xml.

Následující příklad načte aktuální kurs do dvou datových souborů. První data jsou na souborovém serveru druhá na SQL serveru.

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1250'?>
   <KurzyConfig>
      <Data Data="C:\Program files\Vario11\Data\Data0001.mdb" User="" Pwd=""/>
      <Data Data="SERVER1\V10.Data0011" User="Didla" Pwd="" />
   </KurzyConfig>

Pro načtení dat na souborovém serveru není třeba zadávat jméno a heslo uživatele Varia. U SQL serveru musíte zadat jméno a heslo uživatele, který má příslušná oprávnění k tabulkám Kursy a Kursovni_listek.