Přijaté doklady

Novinky v detailu dokladu:

Karta Obecné

Sekce Doklad

Samostatná pole Zaúčtováno, Neúčtovat a Stornováno byla nahrazena novým polem Stav dokladu. Stav dokladu umožňuje intuitivnějším způsobem stornovat a obnovit doklad. Navíc lze pomocí něj uzamykat doklady. Uzamčení dokladu má stejný dopad jako jeho zaúčtování. Díky tomu lze zabezpečit doklady proti změnám po jejich schválení dokud nebudou zaúčtovány.

Karta položky

Výpočet DPH

Byla přepracována logika výpočtu DPH. Nyní stačí zadat pouze 2 libovolné údaje, ostatní částky se dopočítají. Výpočet nedovoluje zadání chybné částky DPH, pokud se zadaná DPH liší od vypočtené o více než +/- 1%, DPH se opraví.  V minulé verzi byl uživatel na tuto skutečnost pouze zpozorněn, ale mohl nesmyslnou částku nechat v dokladu. Pokud se zadaná DPH liší od vypočtené o více než +/- 1Kč je zobrazeno varování Chybná částka DPH.

Při zadání ceny s DPH se v souladu se zákonem použije výpočet "shora" (koeficient místo procenta). Pokud se zadá částka "zdola" počítá se s plnou přesností (procento). Při tom nezáleží na pořadí zadání částek (základ-DPH, DPH-základ nebo celková částka-DPH, DPH-celková částka).

Tlačítko stavu

Tlačítko stavu bylo doplněno výběrem stavů. Díky tomu lze měnit hromadně libovolný stav. Například Rezervovat všechny položky na dokladu.

Klávesové zkratky

Na kartě obecné jsou nové klávesové zkratky pro přístup do hlavních skupin: Alt+F - Firma, Alt+B - Banka, Alt+V - Stav dokladu (skupina Doklad) a Alt+M - Měna

Na kartě položky: Alt+A - přepne na kartu položek Sklad, Alt+ú - přepne na kartu položek Účetnictví, Alt+T aktivuje tlačítko pro změnu stavu všech položek (Vyskladnit, Zaskladnit, Převést, Uhradit, Fakturovat, Objednat) a Alt+Z nová zkratka pro seznam Zobrazit (dříve Alt+T).

Načtení ceny produktu z dokladu

V okně pro výpočet slevy nebo výběru ceny v položce dokladu (otevře se klávesovou zkratkou Ctrl+MEZERNÍK v poli Cena za jednotku) je nové tlačítko pro nalistování použité ceny. Stejné tlačítko je v dialogu Produkt a sklad u pole ceny. Klepnutím na tlačítko se otevře seznam dokladů a jednotkových cen, které byly použity pro daný produkt. U nákupu se zobrazí ceny z přijatých faktur, přijatých záloh a pokladních výdajových dokladů bez ohledu na firmu.

Díky tomu lze při nákupu použít seznam pro kontrolu nákupní ceny.