Mzdy - Penzijní připojištění firmy zadané procentem

Částka, kterou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci na penzijní připojištění, se nyní nemusí zadávat pevnou částkou. Je možné nastavit procento z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Tím lze poskytnout maximální příspěvek s jistotou, že částka bude vždy pro firmu daňově uznatelným nákladem. Dále je možné omezit také maximální příspěvek firmy např. v případě kdy vyměřovací základ pro sociální pojištění mimořádně vzroste při odměnách nebo prémiích. Pro tento způsob použití mzdové složky Penzijní připojištění - firma je nutné:

1. v dialogu Mzdy|Mzdové složky vybrat složku Penzijní připojištění - firma a klepnout na Upravit

2. v dialogu Mzdová složka zadat do pole Sazba požadované procento

3. klepnout na tlačítko Detail mzdové složky za polem Typ složky

4. v dialogu Složka v poli Formulář vybrat hodnotu 14

Dále se běžným způsobem jednotlivým zaměstnancům v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení přidá (nebo nahradí) složka Penzijní připojištění - firma. Požadovaná sazba se do této složky přenese, do pole Částka se hodnota nezadává nebo se do něj zadá nejvyšší možná hodnota příspěvku firmy. Při výpočtu mzdy systém spočítá zadané procento z vyměřovacího základu na sociální pojištění a tuto hodnotu doplní do pole Částka. Pokud se v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadá kromě Sazby také Částka přenese se do tato částka do pole Základ a po výpočtu částky příspěvku procentem se tyto částky porovnají. Pokud je procentní částka vyšší, použije se částka z pole Základ. Pokud je potřeba výpočet procenta potlačit a zadat pevnou částku, je možné pole Sazba vynulovat a částku zadat do pole Částka.