Rozdělení úhrady na více faktur

vydání: 20050407 - verze: 11

Pokud je na bankovním výpisu sdružená platba (více faktur naráz nebo platby kartou) lze jí nyní rozdělit pomocí nové funkce Rozdělit úhradu.

Spuštěním příkazu Rozdělit úhradu z místní nabídky nad polem Variabilní symbol se otevře okno pro výběr dokladů. Pokud se podle čísla účtu nalézt firma od níž pochází platba jsou v okně zobrazeny pouze doklady této firmy. V seznamu vyberete doklady, které chcete uhradit. Klepnutím na tlačítko OK se doklady vloží do výpisu. Částky k úhradě, které se vloží se odečtou od vybraného řádku (pokud se podaří rozdělit celou částku zůstane zde 0).

Pozor: Pokud rozdělujtete částku v cizí měně, bude pro rozdělené částky použit přepočet kursem dokladu, nikoli kurs řádku.

Aktualizace: Od vydání 20060720

Pokud se rozděluje platba cizí měnou z korunového účtu, nejprve k původní položce přes dialog Podrobnosti k položce (přístupný přes místí nabídku) doplňte příslušnou měnu a kurz. Poté použite funci pro rozdělení položky. Takto rozdělené položky budou mít potom původně zadanou měnu a kurz, přepočet do korun se provede právě tímto kurzem a vypočítá se kurzový rozdíl.