Mzdy - ZP při doplatku minimální mzdy, neomluvené absenci a pracovním volnu bez náhrady příjmu

vydání: 20050401 - verze: 11

ZP při doplatku minimální mzdy

Pokud zaměstnanec nedosahuje minimální mzdy z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, přechází povinnost úhrady doplatku ZP do minimálního vyměřovacího základu na zaměstnavatele. Pro tento případ je připravena mzdová složky Doplatek do minimální mzdy. Do této složky se zadá částka, která dorovnává vyměřovací základ zaměstnance do výše minimálního vyměřovacího základu, kterého by měl zaměstnanec v daném období dosáhnout. Pojistné z této částky vypočtené se zahrne do složky ZP zaměstnavatele. Před použitím mzdové složky Doplatek minimální mzdy zkontrolujte zatržení vlastnosti Zdravotní pojištění pracovníka a Zdravotní pojištění zaměstnavatele v detailu mzdové složky.

ZP při neomluvené absenci

V případě neomluvené absence se připočte k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, který trvala neomluvená nepřítomnost, poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci. Zaměstnanec je povinen zaplatit zaměstnavateli částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil. Tato částka se strhne zaměstnanci ze mzdy složkou ZP doplatek do MM. Na tuto skutečnost nemá vliv, že pro daného zaměstnance není stanoven minimální vyměřovací základ (Doplatek ZP do MM) nebo zaměstnanec patří do kategorie osob, za které je plátcem ZP i stát (Plátcem stát). Výši navýšení vyměřovacího základu je možné sledovat při výpočtu mzdy na kartě Výsledné složky ve sloupci Základ u mzdových složek ZP pracovníka a ZP zaměstnavatele.

ZP při pracovním volnu bez náhrady příjmu

V případě pracovního volna se připočte k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu za každý kalendářní den, který trvalo pracovní volno, poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci. Zaměstnanec je povinen zaplatit zaměstnavateli 1/3 pojistného, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil. Tato částka je zahrnuta do mzdové složky ZP pracovníka. Zbývající částka 2/3 pojistného je zahrnuta do mzdové složky ZP zaměstnavatele. V případě mzdové složky Neplacené volno tedy hradí tuto částku zaměstnavatel. V případě použití mzdové složky Neplacené volno s doplatkem je možné zajistit, aby tuto částku hradil zaměstnanec. V tom případě se vytvoří mzdová složka ZP doplatek do MM a částka je stržena zaměstnanci. K navýšení vyměřovacího základu nedochází, pokud pro daného zaměstnance není stanoven minimální vyměřovací základ (pole Doplatek ZP do MM není zatrženo) nebo zaměstnanec patří do kategorie osob, za které je plátcem ZP i stát (pole Plátcem stát je zatrženo).