Možnost odstranění vazeb mezi skladovým dokladem a fakturou

vydání: 20050401 - verze: 11

V případě, že uživatel vyfakturoval nesprávnou výdejku, měl problém s tím dostat vše do původního stavu (odstranit vazby, fakturu stornovat nebo vynulovat částky, nebo ji celou odstranit a poté znovu provést).

Nyní je k dispozici možnost pohodlnějšího odpojení vazeb dokladů:

na kartě Součet je zobrazen jeden skladový doklad - tlačítkem "Odstranit vazbu" se nabídne možnost:

- pouze odstranit výchozí skladový doklad, vazbu položek neměnit (pouze zruší vazbu na výchozí skladový doklad = doklad, na který se přidávají případné další položky doplněné na fakturu a tak se v případě doplnění dalších položek s požadavkem na vydání nebo příjem na sklad vloží po vyskladnění či zaskladnění na nově vytvořený skladový doklad)

- odstranit také vazbu tohoto dokladu položek dokladu (odebere vazbu, položky se dostanou do stavu "Vydává se a tak bude možné je na kartě položky "vymazat")

- vazbu jiných dokladů... (umožní odebrat vazbu a položky dostat do stavu "Vydává se u dokladů ostatních, ne jen výchozího skladového = faktura byla vytvořena z více výdejek)