Rozšíření informací k položce dokladu

vydání: 20050401 - verze: 11

Některé informace z položek dokladů zůstávají uživateli skryty. Doplňují se funkcemi Varia (fakturace zakázek, výdejek, výdejka k zakázce, uhrazení dokladu).

Dosud bylo možno tato pole pouze vidět v některých sestavách, ovšem např. v případě změny množství na faktuře u položky, která byla již s vazbou na konkrétní výdejku na to systém upozornil a uživatel tak musel otevřít konkrétní výdejku a dohledat položku, kterou bylo nutné sjednotit (nebo obě dvě položky odstranit a zadat na fakturu znovu). Této úpravy nebudou uživatelé ušetřeni v případě nutnosti opravy takto svázaného dokladu, ale pohodlně zjistí a zobrazí doklad, který je přímo spojen s položkou.

Dialog Podrobnosti položky byl rozšířen o některá takto skrytá pole:

- číslo souvisejícího dokladu (u položek, které hradí doklady = číslo hrazeného dokladu)

- skladový doklad (přímá vazba na skladový doklad - eviduje se pouze u faktur či dobropisů nebo pokladních dokladů s přímou vazbou na položku skladového dokladu)

- položka skladového dokladu (vazba na konkrétní položku výše uvedeného skladového dokladu)

- zakázka (pole Zakázka z položek, standardně viditelné, rozšířené využití u objednávek -např. pro sestavy zde můžete nadefinovat vazbu na konkrétní zakázku a položku - nutno zadat ručně, žádné další funkce tím definovány nebudou)

- položka zakázky (vazba na konkrétní položku výše uvedené zakázky)

některá pole můžete upravit ručně, některá však povolená nejsou, nebo v omezeném rozsahu.