Tiskový formulář inventura

vydání: 20050407 - verze: 11

V modulu Evidence majetku je nový tiskový formulář Inventura. Slouží k tisku inventárního soupisu majetku z vybrané inventury.