Mzdy - Účtování stravenek - příspěvek zaměstnavatele

vydání: 20050518 - verze: 11

V dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd je nyní možné účtovat také příspěvek zaměstnavatele na stravenky. Základem pro výpočet částky příspěvku zaměstnavatele na stravenky je souhrnná částka mzdové složky Stravenky, která je zadána v aktuálním období. Tato částka zpravidla představuje 45% hodnoty poskytnutých stravenek, která se sráží zaměstnanci. Zbývajících 55% je možné účtovat, pokud se k účtování nastaví mzdová složka Stravenky - firma. Tuto složku je možné získat aktualizací Varia s vynuceným převodem dat nebo importem mzdové složky ze souboru, který zašleme na vyžádání. Mzdovou složku Stravenky - firma nastavte takto:

  1. Otevřete dialog Mzdy|Zaúčtování
  2. Vyberte mzdovou složku Stravenky - firma
  3. Zatrhněte pole Účtovat
  4. Nastavte pole Předkontace
  5. Pokud chcete složku účtovat na střediska nebo zakázky, zatrhněte pole Středisko resp. Zakázka
  6. Klepněte na kartu K zaúčtování a zkontrolujte, zda se složka účtuje správně.