Prodejna: Vracení zboží a obalů

vydání: 20050512 - verze: 11

V modulu Prodejna byly rozšířeny možnosti vracení zboží o:

  • Vracení celých dokladů
  • Vracení s bezhotovostním převodem nebo částečnou úhradou v hotovosti
  • Vracení vratných obalů

Vracení celých dokladů

Pokud chce zákazník vrátit celý nákup, můžete nyní vložit všechny položky z prodejního dokladu. V seznamu dokladů (F3) naleznete doklad, ze kterého se má vrátit zboží. Stiskem kláves Alt+V se vloží všechny položky z dokladu do seznamu zboží. Množství je záporné. Položky můžete samozřejmě upravit (změnit množství, vymazat položky).

Druhou možností je postupovat jako dosud: vložíte produkt, který se bude vracet a zadáte záporné množství. Prodejna zobrazí seznam dokladů, kterými byla prodávána daná položka. Vyberete doklad a stiskem klávesy F5 aktivujete novou volbu Vrátit vše. Po potvrzení dialogu se vloží všechny položky dokladu.

Cena vraceného zboží

V předchozích vydáních bylo zboží vraceno za aktuální ceníkové ceny. V tomto vydání se vrací za ceny z určeného prodejního dokladu.

Vracení "na kartu"

Nyní můžete vrátit zboží a peníze převést bezhotovostně nebo částečně bezhotovostně (na kartu). Vyplníte položky jako dosud. A stiskem klávesy Enter otevřete okno Platit.

Okno platit nyní zobrazuje částku k vrácení kladně. Zadejte hotovost. Pokud zadáte hotovost 0 bude vystaven dobropis, který uhradíte bezhotovostním převodem. Pokud rozdělíte úhradu (zadáte nižší částku a stisknete klávesu R) bude vystaven dobropis a výdajový pokladní doklad obdobně jako u částečné úhrady při prodeji.

Vratné obaly

Vratné obaly definujete jako položku katalogu. Sazbu DPH nastavíte na 0 (pokud není určeno jinak). Do prodejního ceníku, který máte nastaven pro prodejnu dáte cenu, kterou vyplácíte za obal.

Při vracení obalů načtete položku obalu do prodejny. Stiskem klávesy + otevřete okno pro změnu množství. Zadáte záporné množství. Otevře se okno pro výběr dokladu. Doklad nevyberete, stiskem klávesy F9 aktivujete novu volbu Vratný obal a potvrdíte stiskem klávesy Enter.

Tím se vloží do dokladu záporné množství. Obaly budou přijaty na sklad za ceníkovou cenu.

Další změny

Při vracení zboží v hotovosti se nyní vystavuje příjmový pokladní doklad na zápornou částku. Důvodem je aby byly uvedeny stejné typy zdanitelných plnění jako při prodeji.

Novinkou je možnost vystavení dobropisů, proto je potřeba povolit v knize bezhotovostního prodeje typ dokladu Dobropis.

Při výdeji peněz z prodejny je nutno zadat vracenou částku, protože nyní se rozlišuje bezhotovostní výdej obdobně jako při prodeji.

Okno s přehledem dokladů bylo přepracováno. Kromě tlačítka na vrácení zboží přibylo tlačítko na vystavení nového dokladu. Díky tomu lze vystavit doklad standardní funkcí Varia a obejít rozhraní Prodejny.

Ve všech přehledech lze nyní otevírat záznamy poklepáním (ovládání prodejny myší se nedoporučuje, tato funkce je určena pro dotykové obrazovky).