Mzdy - Vytvoření pokladního dokladu pro hotovostní mzdové složky

vydání: 20050518 - verze: 11

Pro hotovostní mzdové složky (K výplatě, Záloha) je možné přímo z modulu Mzdy vytvořit výdajový pokladní doklad pro jejich výplatu.

Předpokladem zařazení mzdové složky na pokladní doklad je v dialogu Složka v poli Platba vybrat volbu Pokladna (Mzdy|Mzdové složky - výběr složky - tlačítko Upravit - dialog Mzdová složka - tlačítko Detail mzdové složky za polem Typ složky - dialog Složka - pole Platba). Pro vytvoření pokladního dokladu se ve vybraném období volbou menu Mzdy|Pokladní doklad otevře Průvodce pokladním dokladem

V prvním kroku se vyberou mzdové složky, které se mají přenést do pokladního dokladu. V seznamu se zobrazují mzdové složky z aktulání knihy, roku a období, které mají ve vlastnostech složky v poli Platba volbu Pokladna. Vybírat lze mzdové složky seskupené po poměrech nebo po složkách. Při tomto členění se respektuje požadavek na doplnění variabilního symbolu pro párování položek z druhého kroku průvodce. Po výběru složek je možné pokračovat tlačítkem Další.

V druhém kroku průvodce se vybere kniha pro vytvoření pokladního dokladu, je možné zadat datum dokladu a vybrat variabilní symbol pro párování položek. Je možné nastavit, že pro pole Popis položky dokladu se má použít hodnota pole Předkontace.

Po klepnutí na tlačítko Dokončit se do vybrané knihy vytvoří výdajový pokladní doklad, do kterého se přenesou položky podle vybraných mzdových složek. Podle způsobu nastavení se do položek přenesou pole:

Částka - suma pole Částka podle vybraného členění

Předkontace - předkontace mzdové složky nebo pracovního poměru (pokud je nastavena, má přednost)

Středisko - středisko ze složky mzdy (pokud je zadáno, má přednost) nebo pracovního poměru

Zakázka - zakázka ze složky mzdy (pokud je zadáno, má přednost) nebo pracovního poměru

Variabilní symbol - podle pole párovací znak v Průvodci pokladním dokladem

Mzdová složka -  Pracovní poměr - přenáší se do pole Popis podle vybraného členění a nastavení